Kullo
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo Karepa Noortelaager
Kullo
Kullo Lastegalerii
Kullo
Kullo ettevõtlusküla
 
  Font
Kullo
Sisukaart
Kullo
 
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Saada sõbrale
Saada sõbrale
Saada sõbrale
RSS
Sündmuste kalender
Kullo
Kullo Meie kool
Kullo
Kullo Ajalugu
Kullo
Kullo Sümboolika
Kullo
Kullo Rekvisiidid
Kullo
Kullo Kodukord
Kullo
Kullo Põhimäärus
Kullo
Kullo Arengukava
Kullo
Kullo Hoolekogu
Kullo
Kullo Tunnustamine
Kullo
Kullo T��pakkumised
Kullo
Kullo Töötasustamise juhend
Kullo
Kullo Dokumendiregister
Kullo
Kullo Avalik teave
Kullo
Kullo Koostööpartnerid
Kullo
Kullo Teenused ja tooted
Kullo
Kullo
Muudatused
Kullo
Õnnitleme
Kullo
Teenused
Kullo
Huviringid
Kullo
Tööpakkumised
Kullo
HARJUMAA LASTE LAULU- JA TANTSUPIDU

Kodukord

Print

Tallinna Huvikeskus Kullo kodukord


Tallinna Huvikeskus Kullo kodukord lähtub üldinimlikest eetika-, moraali- ja käitumisnormidest, Kullo põhimäärusest ja muudest huvikooli tööd reguleerivatest õigusaktidest.

1. Üldised käitumisreeglid Tallinna Huvikeskus Kullo peamajas (Mustamäe tee 59) viibimisele (sh. õpilasele, töötajale, külastajale).
• Tallinna Huvikeskus Kullo peamaja (Mustamäe tee 59, Tallinn) on õppetöö perioodi ajal avatud E-R kell 8.00 – 22.00 ja L-P kell 8.00 – 18.00; maja lahtiolekuaja muutusest teavitatakse teatega maja peauksel, töötajaid ja vajadusel lapsevanemaid täiendavalt e-posti teel.
• Huvikeskuse tualettruumid ja muud üldkasutatavad ruumid on kasutamiseks kooli õpilastele, töötajatele, õpilase vanematele-saatjale ja kohviku klientidele.
• Kohviku söögisaal on kasutamiseks kõigile maja külastajatele (sh. oma toiduga).
• Huvikooli sisenemiseks ja väljumiseks kasutatakse koolihoone peaust.
• Majja on keelatud tuua ohtlikke esemeid - terariistu, tulesüütamisvahendeid, relvi ning muid enda ja teiste tervist ja ohutust kahjustavaid aineid ning vahendeid.
• Huvikoolis ja territooriumil on keelatud tarbida tubakasaadusi, alkoholi ja muid meelemürke.
• Jalgrattad pargitakse selleks ettenähtud parklatesse maja ees, lapsevankrid, tõukerattad jms. jäetakse selleks ettenähtud kohta.
• Huvikooli ruumides on keelatud sõita rulluiskude, rula, tõuke-ja jalgratta, jms.

• Huvikooli avalikel üritustel pildistatakse ja filmitakse avalikustamise eesmärgil.
• Eraisikutel (sh õpilane, külaline, lapsevanem jt) on avalikel üritustel pildistamine ja filmimine lubatud vaid isiklikuks otstarbeks, nende salvestiste levitamise eest huvikool ei vastuta.
• Huvikooli territooriumil tehtud piltide ja salvestiste avalikustamiseks peab küsima salvestistel kuvatud inimeste (alaealiste laste puhul lapsevanemate) nõusolekut.
• Ajakirjandusel lubatakse huvikooli territooriumil ja siseruumides pildistada ja filmida ainult direktori loal.

• Seoses covid 19 viiruse levikuga on huvikooli fuajeesse paigaldatud termokaamera sisenejate keatemperatuuri mõõtmiseks. Kui kaamera tuvastab sisenejal üle palaviku määra temperatuuri palutakse haigustunnustega inimesel lahkuda. Jäädvustatud andmeid ei säilitata.


2. Õppetöö korraldus
• Õppetöö toimub õppe- ja ainekavade alusel.
• Õppetöö periood on 1. septembrist kuni 31. maini.
• Õppeaasta kestab 1. septembrist kuni 31. augustini.
• Õppetöö toimub vastavalt tunniplaanile ja ürituste kalendrile, mis on leitavad Kullo koduleheküljel aadressil: www.kullo.ee.
• Õppeteenuse kasutamine ja selle eest tasumine toimub vastavalt kooli ja õppuri esindaja vahelisel huvikooli koha kasutamise lepingule.
• Tasaarveldus õppetasu osas tehakse juhul kui õppetööd ei ole toimunud õppuri haiguse tõttu järjest vähemalt 14 kalendripäeva ja selle kohta on lapsevanem esitanud kirjaliku avalduse mitte hiljem kui viiendal päeval tervenemisest. Hilisemaid tõendeid ei arvestata.
• Mobiiltelefoni kasutamise tunnis määrab õpetaja.


2. Õppuri õigused ja kohustused
Huvikeskus Kullo õppur on huvikooli koha kasutamise alusel Huvikeskus Kullo õppeteenust
kasutav õppur (edaspidi õppur).

Õppuril on õigus:
• tutvuda enne huvikooli õppima asumist ja õppimise ajal õppekavade, huvikooli põhimääruse ning kodukorraga, mis on üldjuhul leitavad Kullo koduleheküljel www.kullo.ee;
• nõuda huviringis osaledes õppekavale vastavat tegevust;
• valida oma huvidele ja võimetele vastav huviring/ringid;
• kasutada muid seadustest tulenevaid ja Kullo põhimäärusega talle kehtestatud õigusi.


Õppur:
• järgib huvikooli kodukorda;
• hoiab huvikooli kaasõpilaste vara ja kahju tekitamisel hüvitab selle;
• suhtub mõistvalt ja hoolivalt iseendasse, kaasõpilastesse, õpetajasse ja kooli;
• informeerib õpetajat teadaolevast eelseisvast puudumisest;
• ei kasuta tunnis õppetööd segavaid esemeid;
• planeerib oma aega ja jõuab õppetundi õigeaegselt;
• peab lugu kooli ja selle territooriumi puhtusest;
• õpib rõõmuga ise, laseb kaasõpilastel õppida ja õpetajatel õpetada.

 


 

Veebruar 2023
Tagsi Edasi
E
T
K
N
R
L
P
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
       
Tänane päev Tänane päev   Üritus Üritus
Kullo

Kullo Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass

 

 

 

 

 


TALLINNA HUVIKESKUS "KULLO" | Mustamäe tee 59 | Tel 6646 100 | E-post kullo(ät)kullo.ee

Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass