Kullo
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo Karepa Noortelaager
Kullo
Kullo Lastegalerii
Kullo
Kullo ettevõtlusküla
 
  Font
Kullo
Sisukaart
Kullo
 
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Saada sõbrale
Saada sõbrale
Saada sõbrale
RSS
Sündmuste kalender
Kullo
Kullo Eelkool
Kullo
Kullo Kunst ja käsitöö
Kullo
Kullo Loodus ja mõttemängud
Kullo
LOODUS-JA AVASTUSÕPE
Kullo
Kullo
LOODUS- JA KESKKONNAÕPE
Kullo
Tunniplaan
Kullo
Kullo
Leia oma klass
Kullo
Kullo
Õppekava
Kullo
Kullo
Saavutused
Kullo
Kullo
Üritused
Kullo
Kullo
Foto- ja videogalerii
Kullo
Kullo
MÕTTEMÄNGUD
Kullo
Kullo Muusika
Kullo
Kullo Tants
Kullo
Kullo Teater
Kullo
Kullo Tehnika
Kullo
Kullo
Muudatused
Kullo
Õnnitleme
Kullo
Huviringid
Kullo
Tööpakkumised
Kullo
Teenused

Õppekava

Print

 

TALLINNA HUVIKESKUS KULLO
 
Loodusring
 

I Üldosa
Õppeaja kestvus: 1 õppeaasta
Maht tundides: 6 tundi nädalas, 216 õppetundi aastas
Õppekeel: eesti ja vene keel
Õppevormid ja meetodid: õppetund, katsed ja eksperimendid, matkad, laagrid, väljasõidud
Vastuvõtu tingimused: 8-14-aastased loodushuvilised lapsed ja noored
Õppevaldkond: loodus
 
Loodusring ühendab noori loodushuvilisi vanuses 8-14 aastat. Loodusringi sobivad õpilased, kes armastavad loodust, tunnevad huvi looduse uurimise vastu, ei karda halba ilma, püüdlevad iseseisvuse poole ja soovivad suhelda kaaslastega; on valmis matkama ja aitavad kaasa ürituste organiseerimisel.
Lisaks toimuvad matkad, laagrid ja väljasõidud nädalavahetustel ja koolivaheaegadel.
 
II Õppe-ja kasvatustöö eesmärgid ja ülesanded
 
1. Arendatakse läbi praktilise, loomingulise ja teoreetilise õppetegevuse laste loodustunnetust.
2. Õpetatakse noortele seoseid looduse ja inimese eluavaldustes, harmoonilist ja täiuslikku elukorraldust looduses.
3. Õpetatakse noortele toimetulekut looduskeskkonnas ja austama ning hoidma elu kõigis tema avaldunud vormides.
4.Arendatakse ühistegevust, mille eesmärgiks on liita loodust armastavad noored ühtseks sõpruskonnaks.
 
PÜSTITATUD ÜLESANDED:
1.Omandatakse uusi teoreetilisi teadmisi loodusest, loomadest, taimedest, kividest, veest ja õhust.
2.Õpitakse läbi praktiliste katsete ja ürituste (matkadel ja laagrites) looduses toimuvaid eluavaldusi ja protsesse kirjeldama.
3.Korraldatakse võimalikult palju maastikumängu elementidega praktilisi tunde, mis toetavad võrdselt mõlema ajupoolkera arengut ning nõuavad lisaks ka isikuomaduste parimat avaldumist.
4.Õpitakse läbi eksperimentide, katsete, ürituste korraldamise ja isetegemise spontaanset, vaba ja rõõmsameelset koostegemist.
5.Õpitakse arvestama kaaslasega.
 
III Õppetöö sisu
 
Õppetöös on erinevad teemad tihedasti omavahel läbi põimunud, mistõttu ühele teemale pühendatud aeg on antud orienteeruvalt, sest teemat käsitletakse pidevalt läbi seoste ja erineva praktilise tegevuse.
 
1. Orienteerumismängud. (24 tundi)
Õpitakse kaardi, sümbolite, salakirjade ja piltkirjade ning vihjete leidma loodusest objekte, kirjeldama neid, leidma vastuseid läbi visuaalse vaatluse ja tunnetuse.
 
2. Loodusvaatluste tegemine. (40 tundi)
Aastaaegade iseloomulike tunnuste leidmine, liikide (taimed, loomad, linnud) vaatlused
Õpitakse koguma vaatlusmaterjali. Seda süstematiseerima, leidma liikide määramise jaoks olulisi tunnuseid jne.
 
3. Töö mikroskoobiga. (20 tundi) 
Õpitakse töötama mikroskoobiga. Vaatlema taimede ja loomade ehitust ja elu läbi mikroskoobi kirjeldama, leidma määramiseks olulisi tunnuseid jne. Õpitakse nägema ülimat täiuslikkust Elu struktuuris ja toimimises.
 
 
4. Eksperimendid ja katsed. (16 tundi)
 Elusas ja eluta looduses toimuvate seaduste tundmaõppimine eksperimentide ja katsete kaudu. Selle sidumine inimese igapäevases elus toimuvate protsesside ja nähtustega.
Õpitakse ise katseid ja eksperimente korraldama ja järeldusi tegema.
 
5. Eluprotsesside jälgimine. (16 tundi)
Taime, konnakullese arenemine, kristallide kasvamine, pungade arenemine jne.
Omandatakse teadmine pidevast muutumisest ja arenguprotsessidest looduses, õpitakse looma seosed enda eluga.
 
6.Matkatarkused. (24 tundi)
Teoreetiliste teadmiste omandamine, mis on vajalik matkamiseks
Omandatakse teadmine pidevast muutumisest ja arenguprotsessidest looduses, õpitakse looma seosed enda eluga.
 
7. Grupi psühholoogia (6 tundi).
 Õpitakse hindama kaaslasi tema tugevate ja nõrkade külgedega. Õpitakse käitumist kriitilises olukorras, hirmu ületamist jne.
 
8. Matkad, laagrid ja õppekäigud. (86 tundi)
Omandatakse praktilised teadmised ja oskused matkamisest.
 
IV Oodatavad õpitulemused
 
Loodusringi programmi läbinud õpilane oskab:
 • leida kaardi, sümbolite, salakirjade ja piltkirjade ning vihjete abil loodusest objekte, kirjeldama neid, leidma vastuseid läbi visuaalse vaatluse ja tunnetuse.
 • koguda vaatlusmaterjali. Seda süstematiseerida, leida liikide määramise jaoks olulisi tunnuseid jne.
 • teha lihtsamaid katseid ja korraldada eksperimente ning teha järeldusi
 • märgata ja näha seoseid pidevast muutumisest ja arenguprotsessidest looduses, siduda neid enda eluga.
 • järgmisi matkatarkusi:: kaardilugemine, orienteerumine, lõkke süütamine, menüü koostamine, söögi valmistamine, sõlmed (8), varustuse valimine, seljakoti pakkimine, meditsiiniline abi, õige tegutsemisviis.
 • ühistegevuse käigus jagada ülesandeid, abistada üksteist, võtta vastutust ja toetada abivajajaid.
 • oskab ületada raskusi ja nautida looduse ilu.
 • käituda grupis ja hinnata kaaslasi nende tugevate ja nõrkade külgedega.
 • käituda kriitilises olukorras (vastavalt vanusele), toetada üksteist, valida endale jõukohased ülesanded
 • hinnata positiivse häälestuse tähtsust jne
 
Õppeprotsessi lõpetanud õpilane armastab ja hoiab loodust, oskab teostada loodusvaatlusi, teha lihtsamaid eksperimente ja katseid..Oskab looduses toime tulla, leiab enda asukoha kaardil, oskab kasutada sõlmi, saab hakkama telkimisega ja lõkkel toidu valmistamisega (koos kaaslastega). Oskab olla nii liider kui ankrumees, suhelda kõigi grupi liikmetega, korraldada ise lihtsamaid maastikumänge. Programmi läbinud õpilane tunneb looduses liikumise reegleid ja seadusi, hoiab keskkonda ja levitab seda suhtumist oma eakaaslaste hulgas.
 Looduse ja selle arenguprotsesside tundmaõppimine, matkad ja ühisüritused peaksid andma noorele enesekindlust, usku enesesse ning aitama tal näha ka enda elu kui pidevat täiustumise ja arengu protsessi, milles raskused ja nende ületamine on osa arengust.
 
V Hindamine
 
Õppeprotsessi iseloomustab pidev tagasiside, hindamist kui sellist ei toimu.
Küll aga saavad õpilased teatud teemade läbimisel järgmised tunnistused:
 • loodussõbra tunnistus
 • matkaja tunnistus.
Kasutatav kirjandus
 
1. Looduseraamat. Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2002
2. Suur Katseteraamat. Toim. Aastair Smith. "Usborne Publishing Ltd" 1999
3. Ellujäämine Looduse meelevallas. S. Kallman ja Harry Sepp. "Sinisukk", 2003
 

 
Oktoober 2020
Tagsi Edasi
E
T
K
N
R
L
P
     
2
3
4
5
7
11
12
14
17
18
19
20
21
22
24
26
27
28
29
Tänane päev Tänane päev   Üritus Üritus
Kullo
01.10.2020 Laulustuudio Sinilill õpilased osalevad Kesklinna Tähtede lava eelvoorus
06.10.2020 Laulustuudio Sinilill õpilased osalevad Kristiine linnaosaTähtede lava eelvoorus
08.10.2020 Laulustuudio Sinilill õpilased võtavad osaTähtede lava Haabersti linnaosa eelvoorust
09.10.2020 Laulustuudio Sinilill õpilased osalevad Tähtede lava Pirita linnaosa eelvoorus
10.10.2020 Raduga mudilaskoori ja kammerkoori Sügiskontsert.

Kullo Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass

 

 

 

 

 


TALLINNA HUVIKESKUS "KULLO" | Mustamäe tee 59 | Tel 6646 100 | E-post kullo(ät)kullo.ee

Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass