Kullo
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo Karepa Noortelaager
Kullo
Kullo Lastegalerii
Kullo
Kullo ettevõtlusküla
 
  Font
Kullo
Sisukaart
Kullo
 
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Saada sõbrale
Saada sõbrale
Saada sõbrale
RSS
Sündmuste kalender
Kullo
Kullo Eelkool
Kullo
Kullo Kunst ja käsitöö
Kullo
FOTOGRAAFIA
Kullo
Kullo
VIDEO- JA FOTORING
Kullo
Kullo
JOONISTAMINE, TRÜKI- JA ARVUTIGRAAFIKA
Kullo
Tunniplaan
Kullo
Kullo
Leia oma klass
Kullo
Kullo
Õppekava
Kullo
Kullo
Saavutused
Kullo
Kullo
Üritused
Kullo
Kullo
Foto- ja videogaleii
Kullo
Kullo
JOONISTAMISE-JA MAALIKURSUS NOORTELE JA TÄISKASVANUTELE
Kullo
Kullo
KERAAMIKA
Kullo
Kullo
KUNSTIRING
Kullo
Kullo
KUNSTISTUUDIO LASTEGALERIIS
Kullo
Kullo
KÄSITÖÖARMASTAJATE HUVIRING
Kullo
Kullo
MAALIMINE, JOONISTAMINE, KLAASIMAAL
Kullo
Kullo
MEISTERDAMINE JA DISAIN
Kullo
Kullo
MEISTERDAMINE JA VOOLIMINE
Kullo
Kullo
MOEKUNST
Kullo
Kullo
SKULPTUUR
Kullo
Kullo
ÕMBLEMINE JA MOOD
Kullo
Kullo Loodus ja mõttemängud
Kullo
Kullo Muusika
Kullo
Kullo Tants
Kullo
Kullo Teater
Kullo
Kullo Tehnika
Kullo
Kullo
Huviringid
Kullo
Õnnitleme
Kullo
Teenused
Kullo
Muudatused
Kullo
Tööpakkumised

Õppekava

Print
TALLINNA HUVIKESKUS KULLO
Joonistamine, t
rüki- ja arvutigraafika.
 
 
I Üldosa
 
Õppeaja kestvus: õppeaasta, septembrist mai lõpuni, 35 nädalat
Maht tundides:  6 tundi nädalas, 228 tundi aastas
Õppekeel:  eesti
Ained:  joonistamine, graafikatehnikad, vabavaralised kunsti- ja kujundusprogrammid, maalimine                                                                         
Õppevormid ja meetodid: õppetund, näitused
Vastuvõtutingimused: eelnevalt täidetud avaldus, huvitatus kunstist
Õppevaldkond: kunst
 
 
II Õppe-ja kasvatustöö eesmärgid
 
Huviringi üldiseks eesmärgiks on arendada loovust ja fantaasiat, tutvuda erinevate tehnikate ja eneseväljenduse võimalustega kunsti kaudu. Õppekava sisaldab nii traditsioonilist lähenemist nõudvaid kui ka loomingulist vabadust pakkuvaid ülesandeid.
 
Huviringi tegevus toetab riikliku õppekava ja kunstiaine omandamist koolis. Vanematel õpilastel arendab huviringi tegevus loomingulist lähenemist ja akadeemilisi oskusi, mis on vajalikud kunstikõrgkooli sisseastumisel.
 
Õppetöö toimub kolmes vanuseklassis. Õpetamine toimub põhimõttel kergemalt raskemale, lihtsamalt keerulisemale.
 
Joonistamises treenib õpilane käelisi ja tehnilisi oskusi kasutades erinevaid joonistusvahendeid (pliiats, harilik sulg, pintsel, pastell, süsi, kustukumm).
Õpilane tegeleb pildi ülesehituse aluste - kompositsiooni ja värvusõpetusega ning põhimõistetega nagu valgus ja vari, jooned ja pinnad, faktuurid.
Joonistab natuurist ja teostab fantaasiapilte.
 
Kursusel osaleja maalib guašši ja akvarellidega, akrüülvärvidega.
 
Kursuse läbinul on teadmised ja oskused klassikalistest graafika tehnikatest: kõrgtrükist
(linooltrükist), sügavtrükist (kuivnõelast), monotüüpiast, diatüüpiast.
Oskab kasutada segatrüki võimalusi ja katsetab trükivõimalusi erinevate materjalidega.
Õpilane oskab loovalt teostada oma ideid läbi tehnikate ning orienteerub graafika valdkonnas kasutatavates mõistetes.
 
Arvutigraafika kava on ülesehitatud loovuse ning kunstioskuste arendamisele.
Õpilane kujundab ja joonistab kasutades vabavaralisi programme vektorjoonistuses INKSCAPE,  fototöötluses GIMP ja videotöötluses MOVIE MAKER.
Saab teadlikuks arvuti ja interneti kasutamisega seotud ohtudest.
 
Praktilise tegevuse kõrval toimuvad vabas vormis vestlused kunstist ja kultuurist.
 
Toimuvad ülevaatenäitused, võimalik on korraldada isikunäitusi.
 
III Õppetöö sisu
 
Kooliõpilased alates 7. eluaastast :
 
Jrk
Joonistamise, trüki- ja arvutigraafika kursuse ainevaldkonnad
Tunde
1.
Joonistamine ja kompositsioon
90
2.
Maalimine ja värvusõpetus
64
3.
Materjalitrükk
18
4.
Linoollõige
  6
5.
Monotüüpia
12
6.
Diatüüpia
12
7.
Kombineeritud tehnikad
26
 
Kooliõpilased alates 12. eluaastast :
 
Jrk
Joonistamise, trüki- ja arvutigraafika kursuse ainevaldkonnad
Tunde
1.
Joonistamine ja kompositsioon
76
2.
Maalimine ja värvusõpetus
38
3.
Materjalitrükk
  6
4.
Linoollõige
18
5.
Kuivnõel
18
6.
Monotüüpia
  6
7.
Diatüüpia
12
8.
Kombineeritud tehnikad
16
9.
Arvutigraafika ( Paint, Gimp, Inkscape )
38
 
Kooliõpilased alates 14. eluaastast :
 
Jrk
Joonistamise, trüki- ja arvutigraafika kursuse ainevaldkonnad
Tunde
1.
Joonistamine ja kompositsioon
76
2.
Maalimine ja värvusõpetus
38
3.
Materjalitrükk
  6
4.
Linoollõige
18
5.
Kuivnõel
18
6.
Monotüüpia
  6
7.
Diatüüpia
  6
8.
Kombineeritud tehnikad ja vabagraafika
16
9.
Arvutigraafika (  Gimp, Inkscape, Movie Maker)
44
 
 
 
 
IV Oodatavad õpitulemused
 
Kooliõpilased alates 7. eluaastast :
 
- oskab paindlikult ja kombineeritult kasutada erinevaid tehnikaid, materjale ja
 töövahendeid.
- oskab rakendada vormi-, värvi, kompositsiooni- ja perspektiivi lihtsamaid reegleid.
- oskab oma vanuse kohaselt joonistada natüürmorte, figuure ja portreed ja lahendada omal vanusetasemel temaatilisi ja figuraalseid kompositsioone.
- oskab edastada meeleolu värvi, jooneja  faktuuri abil.
- on loominguline, otsib erinevaid lahendusvõimalusi, oskab kavandada, algseid ideid edasi 
 arendada, katsetada erinevaid võimalusi nii sisulise lahenduse kui teostuse osas.
- oskab võrrelda oma ja kaaslaste töid, oskab kirjeldada kunstiteoseid ning põhjendada oma
 eelistusi, eristab kunstiteoste sisulisi ja vormilisi elemente.
 
Kooliõpilased alates 12. eluaastast :
 
- õpib tundma klassikalisi töövõtteid nii joonistamises, graafikas kui ka
 kujundusgraafikas
- tunneb erinevaid tehnikaid, töövahendeid, materjale ja oskab neid kombineerida
 erinevate kunstiliste eesmärkide saavutamiseks
-orienteerub joonistamise, graafika, maali ja arvutigraafika valdkonnas kasutatavates
 mõistetes.
-oskab joonistada natüürmorte, figuure ja portreed omal vanusetasemel, on õppinud
 edasi andma erinevaid materjale ja objektide ruumilisust oma vanusetasemel, oskab     inimest  kujutada enamvähem õigete proportsioonidega omal vanusetasemel.           
- pöörab tähelepanu pildi terviklikkusele ja oskab lahendada erinevaid temaatilisi ja figuraalseid kompositsiooni  ülesandeid.
  - modelleerib värvi ja hele-tumeduse abil vormi ning teab primaar-, sekundaar- ja
 tertsiaarvärve, sooje ja külmi toone, kontrastvärve.
- kujundab isiklikku suhet kujutatavasse, on kunstilise väljenduse võtetes mitmekesine
- oskab põhjendada oma eelistusi,eristab kunstiteoste sisulisi ja vormilisi elemente, oskab kunstiteoseid kriitiliselt analüüsida.
 
Kooliõpilased alates 14. eluaastast :
 
- õpib tundma klassikalisi töövõtteid nii joonistamises, graafikas kui ka
 kujundusgraafikas
- tunneb erinevaid tehnikaid, töövahendeid, materjale ja oskab neid valida  ning
 kombineerida erinevate kunstiliste eesmärkide saavutamiseks
-orienteerub joonistamise, graafika, maali ja arvutigraafika valdkonnas kasutatavates
 mõistetes.
-oskabjoonistada natüürmorte, figuure ja portreed, on tutvunud inimese anatoomiaga, tunneb inimese propotsioone.
 - on õppinud valguse ja varjuga edasi andma erinevaid materjale ja objektide ruumilisust
- pöörab tähelepanu pildi terviklikkusele, oskab valikuliselt motiivi kujutada, oskab
 lahendadasümbolistlikke, abstraktseid, ekspressiivseid, dekoratiivseid ja figuraalseid
 kompositsioone.
- modelleerib värvi ja hele-tumeduse abil vormi ning teab primaar-, sekundaar- ja
 tertsiaarvärve, sooje ja külmi toone, kontrastvärve.
- kujundab isiklikku suhet kujutatavasse, on kunstilise väljenduse võtetes mitmekesine
- oskab ise endale ülesandeid püstitada, mõtleb kunstialaste probleemide üle, huvitub
 nende lahendamisest ja suudab neid lahendada.
- oskab argumenteerida, omab ülevaadet einevatest kunstisuundadest, kaasaegsest kunstist ja oskab kunstiteoseid kriitiliselt analüüsida.
 
 
V Hindamine
 
Töö käigus vaatlused ja arutelud, suuline hinnang.
Hindamise peamiseks vormiks on individuaalne vestlus. Õpilast ei võrrelda teistega, hinnang antakse tema arengule ja edasiminekule võrreldes varasema tasemega.
Ringi liikmed saavad ise analüüsida ja avaldada arvamust kaaslaste tööde kohta.
Õpilaste tunnustamise vormiks on näitused, kuhu pannakse välja kõigi autorite parimad tööd.
 
 
 

    

September 2020
Tagsi Edasi
E
T
K
N
R
L
P
 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
21
23
24
25
28
29
30
     
Tänane päev Tänane päev   Üritus Üritus
Kullo
01.10.2020 Laulustuudio Sinilill õpilased osalevad Kesklinna Tähtede lava eelvoorus
16.10.2020 Piibarid näitavad pille Nõmme kultuurikeskuse lastefolgiringis
23.10.2020 Sõlekese treeninglaager Valtus
25.10.2020 Nädalavahetuse eelkooli gruppide koolivaheaja mängupäev
31.10.2020 Sõlekese koondproov etenduseks

Kullo Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass

 

 

 

 

 


TALLINNA HUVIKESKUS "KULLO" | Mustamäe tee 59 | Tel 6646 100 | E-post kullo(ät)kullo.ee

Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass