Kullo
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo Karepa Noortelaager
Kullo
Kullo Lastegalerii
Kullo
Kullo ettevõtlusküla
 
  Font
Kullo
Sisukaart
Kullo
 
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Saada sõbrale
Saada sõbrale
Saada sõbrale
RSS
Sündmuste kalender
Kullo
Kullo Eelkool
Kullo
Kullo Kunst ja käsitöö
Kullo
FOTOGRAAFIA
Kullo
Kullo
VIDEO- JA FOTORING
Kullo
Kullo
JOONISTAMINE, TRÜKI- JA ARVUTIGRAAFIKA
Kullo
Kullo
JOONISTAMISE-JA MAALIKURSUS NOORTELE JA TÄISKASVANUTELE
Kullo
Kullo
KERAAMIKA
Kullo
Tunniplaan
Kullo
Kullo
Leia oma klass
Kullo
Kullo
Õppekava
Kullo
Kullo
Saavutused
Kullo
Kullo
Üritused
Kullo
Kullo
Foto- ja videogaleii
Kullo
Kullo
KUNSTIRING
Kullo
Kullo
KUNSTISTUUDIO LASTEGALERIIS
Kullo
Kullo
KÄSITÖÖARMASTAJATE HUVIRING
Kullo
Kullo
MAALIMINE, JOONISTAMINE, KLAASIMAAL
Kullo
Kullo
MEISTERDAMINE JA DISAIN
Kullo
Kullo
MEISTERDAMINE JA VOOLIMINE
Kullo
Kullo
MOEKUNST
Kullo
Kullo
SKULPTUUR
Kullo
Kullo
ÕMBLEMINE JA MOOD
Kullo
Kullo Loodus ja mõttemängud
Kullo
Kullo Muusika
Kullo
Kullo Tants
Kullo
Kullo Teater
Kullo
Kullo Tehnika
Kullo
Kullo
Õnnitleme
Kullo
Muudatused
Kullo
Teenused
Kullo
Huviringid
Kullo
Tööpakkumised

Õppekava

Print
TALLINNA HUVIKESKUS KULLO
KERAAMIKA
  
I Üldosa
 
Õppeaja kestvus: 3 õppeaastat. Esimesel aastal  toimub huvialaga tutvumine. Järgnevatel aastatel toimub huviala tegevus vastavalt füüsiliste ja üldteadmiste kasvule.
Maht tundides: ühe rühma töö toimub 2 korda nädalas 3 tunni kaupa; õppeaastas 228 tundi (9 kuud).
Õppekeel: vastavalt vajadusele kas eesti või vene keel.
Lisaained: kompositsioon, joonistamine; siidimaal, klaasimaal, portselanimaal  
Õppevormid ja meetodid: õppetundides omandatakse eriala oskused, õnnestunud töid eksponeeritakse näitustel (iga õpilase parimad tööd); üle kahe aasta toimub Vabariiklik “Savisellid” konkurss (esitatakse kahe aasta parimad tööd igast vanuserühmast); joonistustega võimalus esineda õpilastele väljakuulutatud konkurssidel ja võistlustel. Täiskasvanute tööd eksponeeritakse samuti näitustel. “Savisellide” konkurssi ei ole. Vastuvõtutingimused: alates 7-ndast eluaastast (esimesest kooliaastast), õpimotivatsiooni olemasolu
Õppevaldkond: kunst
Dokument lõpetamisel: vastavalt vajadusele.
 
 
II Õppe-ja kasvatustöö eesmärgid
Esmane ülesanne on täita heatahtlikult laste kasvatuses lüngad, mis sageli on kodudes jäänud tegemata. Oma töökoha koristamine ja töövahendite koristamine ja pesemine. Austus tööde vastu ja kaaslastesse lugupidav suhtumine. Humaanne omavaheline suhe õpetaja ja õpilaste vahel. Pidev töise suhte, otsustusvõime, kohusetunde ja vastutustunde arendamine. Õppetöö eesmärkideks on: vabastada õpilane koolistressist, kindlustunne - olla ise ilulooja, esteetilise maitse ja kriitikameele arendamine, iseseisvus otsuste langetamisel, õpihimu. Tahe eksponeerida oma loomingut, olla julge ja iseseisev.
 
 
III Õppetöö sisu
Nr
Töö sisu
7-10 aastased
11-14 aastased
1
Vabakujuliste õõnesvormide kujundamise esmane võte
6
6
2
Vabakujuliste õõnesvormide kujundamise teine võte
12
12
3
Vabakujuliste õõnesvormide kujundamise kolmas võte
12
12
4
Õpitud töövõtete kinnistamine
15
18
5
Õõnesvorm lisadetailidega ja faktuuriga
24
24
6
Kompositsiooniline tasapinnaline ülesanne, fantaasia rakendus
24
24
7
Ümarplastiliste figuuride voolimine peast, vaadeldud materjalide alusel, ulmelised tööd
24
24
8
Dekoratiivsete vormide ja plastika lahendamine
18
18
9
Joonistamine natuurist
          15
9
10
Kompositsioon: siidimaal, klaasimaal, segatehnikas kompositsioonid, portselanmaal
24
24
11
Harjutustööd, portselanmaal
21
30
12
Tehnoloogilised tööd ja glasuurimine
30
21
13
Keraamika ajalugu ja vestlused
6
6
 
 
228t
228t
 
 
 
 
Nr
Töö sisu
15-18 aastased edasi-
jõudnud
Töö sisu
Täis-
kasvanud
1
Treimine, tsentreerimine, tööde viimistlus
45
Algõpe, töö variatsioonidega
45
2
Faktuur, lisadetailid, tehnoloogilised lahendused
48
Tasapinnaline kompositsioon, erialane ülesanne
24
3
Õõnesvormi plastika, eriteema käsitlus
42
Dekoratiivsed detailid õõnesvormil, valamine
66
4
Kompositsioon (siidimaal, klaasimaal, portselanmaal, erialane dekoori käsitlus)
63
Kompositsioon (siidimaal, portselanmaal, segatehnikad, angoobimaal, erialased lahendused.
56
5
Tehnoloogia, glasuurimine
30
Tehnoloogia, glasuurimine
37
 
 
228t
 
228t
 
 
 
 
IV Oodatavad õpitulemused
 
Esimese astme läbinud õpilased saavad ettekujutuse, mis on keraamika ja kuidas sünnib keraamiline ese. Ta saab teadmised oma loomingu väärtusest ja ajast, mis selle teostamiseks võib minna. Keraamikaga tegelemisel saab selgeks, et keraamika ei hõlma ainult savist esemete valmistamist, vaid väga oluline osa õppetöös on joonistamisel, maalimisel ja kompositsioonilisel mõtlemisel ning paljude olemasolevate pildimaterjalide läbitöötamisel.
Teise astme õpilased (oluline füüsiline areng) saavad alustada treimisoskuste omandamisega. Kompositsioonilised  tööd muutuvad suuremaks. Lisanduvad erinevad töövõtted.
Glasuurimisoskuse arendamine. Glasuurialuse maali rakendamine.
Kolmanda astme õpilased omandavad treimisoskuse, mudelite valmistamise ja vajadusel kipsvormi teostamise.
Teise ja kolmanda astme õpilaste töö eeldab vastupidavust, kannatlikkust, järjepidevust.
 
 
 
 
V Hindamine
 
Õppetöö käigus saavad selgeks paljud uued mõisted, mis on keraamikaalase tegevuse juures kasutusel. Selgeks saab aja loogiline kulgevus töö idee sünnist teostuse lõpuni ning näitustel eksponeeritavate tööde väärtuseni välja. Suurimaks positiivseks hinnanguks õpilasele on tema töö eksponeerimine näitustel. Kõige kõrgemaks hinnanguks töö kvaliteedile ja kunstilisele teostusele on õpilase teose eksponeerimine “Savisellide” konkursil.
 
Kasutatav metoodiline  kirjandus:
Plastilise anatoomia õpikud
Kunstiajaloo alased teosed
Taimi ja loomi tutvustavad teosed
Erialased ajakirjad ja rahvaste keraamikat tutvustavad väljaanded: Hiina, Egiptuse, Prantsuse, Inglise, Jaapani, Soome; Kesk-Aasia, Ameerika ( Indiaanlaste keraamika); Vene (Dõmkovo, Gzel), Eesti, Läti, Leedu jne.
Leo Rohlin  (2003) „Keraamika käsiraamat”. Tallinn Eesti Kunstiakadeemia.
Ligi, A. (koostatud 2003) Leo Rohlin. Tallinn Eesti Kunstiakadeemia.
 
 
 

    

September 2020
Tagsi Edasi
E
T
K
N
R
L
P
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
21
23
24
25
26
28
29
30
     
Tänane päev Tänane päev   Üritus Üritus
Kullo
22.09.2020 Sõlekese noormeeste filmimine Meeste tantsupeoks
27.09.2020 Piibarite pillilood Kahala-Liiva laadal
16.10.2020 Piibarid näitavad pille Nõmme kultuurikeskuse lastefolgiringis
23.10.2020 Sõlekese treeninglaager Valtus
15.11.2020 Sõlekese Duubeljuubel Aleksela Kontserdimajas

Kullo Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass

 

 

 

 

 


TALLINNA HUVIKESKUS "KULLO" | Mustamäe tee 59 | Tel 6646 100 | E-post kullo(ät)kullo.ee

Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass