Kullo
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo Karepa Noortelaager
Kullo
Kullo Lastegalerii
Kullo
Kullo ettevõtlusküla
 
  Font
Kullo
Sisukaart
Kullo
 
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Saada sõbrale
Saada sõbrale
Saada sõbrale
RSS
Sündmuste kalender
Kullo
Kullo Eelkool
Kullo
Kullo Kunst ja käsitöö
Kullo
Kullo Loodus ja mõttemängud
Kullo
Kullo Muusika
Kullo
Kullo Tants
Kullo
Kullo Teater
Kullo
Kullo Tehnika
Kullo
AUTORING
Kullo
Kullo
ELEKTROONIKA ja ROBOOTIKA
Kullo
Kullo
IT- JA ARVUTIRING
Kullo
Kullo
LAEVAMUDELISM
Kullo
Tunniplaan
Kullo
Kullo
Leia oma klass
Kullo
Kullo
Õppekava
Kullo
Kullo
Saavutused
Kullo
Kullo
Üritused
Kullo
Kullo
Foto- ja videogalerii
Kullo
Kullo
LENNUMUDELISM
Kullo
Kullo
MAKETTIDE JA MUDELITE MEISTERDAMINE
Kullo
Kullo
MEISTERDAMINE, PUUTÖÖ JA DISAIN
Kullo
Kullo
ROBOTIEHITUS
Kullo
Kullo
Muudatused
Kullo
Huviringid
Kullo
Tööpakkumised
Kullo
Õnnitleme
Kullo
Teenused

Õppekava

Print

 

TALLINNA HUVIKESKUS KULLO
 
Laevamudelism
 

I Üldosa
Õppeaja kestvus: 1 õppeaasta, huvi korral 2-3 õppeaastat
Maht tundides: 6 õppetundi nädalas, 222 tundi õppeaastas
Õppekeel: vene ja eesti keel
Õppevormid ja meetodid: õppetund, näitused, võistlused
Vastuvõtu tingimused: vanus alates 8.eluaastast,minimaalsete tööoskuste olemasolu,
Õppevaldkond: tehnika
 
Laevamudelismi huviringid töötavad Tallinna Huvikeskuses Kullo alates 1960. aastast.
Kuna ringi tööst võtavad osa nii vene kui ka eesti rahvusest õpilased toimub õppetöö paralleelselt kahes keeles.
Õppeprotsess jaguneb kolmeks osaks:
1. Teooria.
2. Tööülesannete selgitamine ja õigete töövõtete demonstreerimine.
3. Iseseisev töö õpetaja juhendamise ja kontrollimise ning tagasiside andmisega.
Õppetulemused selgitatakse läbiviidavatel võistlustel või näitustel, mis toimuvad vähemalt üks kord poole aasta jooksul.
 
II Õppe-ja kasvatustöö eesmärgid
 
Laevamudelismii ja meisterdamise ringi eesmärkideks:
       - poiste kaasamine huvitegevusse
 - huvi äratamine tehnika ja merega seotud erialade vastu
 - teadmiste andmine tehnika ja mereasjanduse alustest
 -  anda oskusi töö tegemiseks, kujundada korra ja puhtuse harjumusi
 - arendada õpilastes eesmärgikindlust, tähelepanelikkust, iseseisvust
 - äratada poistes loovus ja õpetada neid loominguliselt mõtlema
 - anda oskusi töötamiseks kollektiivis
 - tutvustada erinevate tööliikidega
 
III Õppetöö sisu
 
Algajate rühm I poolaasta
 
Teema
Teooria
tunnid
Praktika
tunnid
Tunde kokku
I poolaasta
I Sissejuhatavad tunnid
1. Lühike ülevaade tehnika ja veetranspordi arengu peamistest etappidest. 
2. Tehnika    ja laevastiku tähendus ajaloos.
3. Üldvaade laevadest, nende klassifikatsioon.
4. Ringi sisekord.
5. Õpilase käitumisreeglid tänavatel ja Tallinna Huvikeskuses Kullo.
 
 
 
2
1
1
1
1
 
 
 
 
2
1
1
1
1
II. Lihtsamate mudelite ehitamine
1. Sissejuhatus mudelitest ja mudeli ehitamisest
2. Tehnilised nõudmised mudelite ehitamisel.
3. Mudelite peamised elemendid, joonistega tutvumine, joonestamise algoskuste omandamine.
4. Mudelite ehitamise tehnoloogia. Ohutustehnika tööriistade ja tööpinkide kasutamisel.
5. Esmavajalike tööliikidega tutvumine
6. Arvuti kasutamise algtõed. Internet: otsingud ja otsimise loogika.
7. Praktiline töö-mudeli ehitamine.
 
5
1
2
 
2
 
10
4
 
 
 
6
 
 
 
4
8
 
25
 
5
1
8
 
2
 
14
12
 
25
 
III Kokkuvõtvad tunnid
1. Stendimudelite võistluste läbiviimine õpilaste vahel.
2. Ringi töö poolaasta kokkuvõte
 
 
 
6
 
1
 
6
 
1
 
 
II poolaasta
I Sissejuhatavad tunnid
  1. Sõja ja tsiviillaevad.
 Keerukamad konstruktsioonid
  1. Laevamudelite klassifikatsioon, võistluste reeglid.
 
 
 
 
 
4
 
4
 
 
 
 
 
 
4
 
4
 
II Mudelite konstrueerimise ja ehitamise printsiibid
1. Laeva ehituse alused
2. Peamised mõõtmed ja mõõtmine
3. Värvimine
4. Relvastus ja muu
5. Käigu osad
 
 
2
1
1
2
1
 
 
2
8
 
6
 
2
3
9
2
7
 
 
III Mudelite ehitamine (100 tundi)
1. Tutvumine joonistega, jooniste töötlemine arvuti abil
2. Arvuti käsutamine inseneritöös
3. Mudeli valmistamise tehnoloogia, ohutustehnika töövahendite kasutamisel.
4. Mudelite ehitamine
5. Mudelite viimistlemine-lihvimine, värvimine ja muud viimistlustööd.    
6. Mudelite katsetamine ja reguleerimine
7. Mudelite ettevalmistamine osavõtuks võistlustest
 
 
1
 
 
1
 
1
 
4
2
 
40
10
 
6
6
 
2
 
4
3
 
40
10
 
6
6
IV Kokkuvõtvad tunnid
1. Aasta töö kokkuvõtte
2. Õpilaste tutvustamine võistluseeskirjadega.
3. Õpilaste ettevalmistamine osavõtuks võistlustest.
4. Laevamudelismi ringi osavõtt võistlustest, näidisesinemistest ja muudest üritustest.
 
2
2
2
 
 
 
2
32
 
2
2
4
32
 
 
    53
    169
   222
IV Oodatavad õpitulemused
 
Õppeprogrammi läbinud õpilane:
 
-         on tutvunud erinevatega tööliikidega
-         on omandanud algteadmised laevanduse ajaloost
-         tunneb ohutustehnika reegleid  ja oskab neist kinni pidada
-         oskab töötada rinevatega tööriistade ja tööpinkidega
-         oskab jooniseid lugeda ja tunneb jooniste koostamise aluseid kasutades selleks arvutit ja muid abivahendeid
-         oskab töötada meeskonnas
-         on valmistanud vähemalt ühe mudeli ja osalenud sellega võistlustel
 
V Hindamine
 
Õpilaste arengutaseme kindlaks määramiseks kasutatakse erinevaid meetodeid:
iseseisev tööriistade ja tööpinkide kasutamine
töö tehnoloogia keerukuse tase
vestlus õpilasega
näitused
võistlused
 
Kasutatav kirjandus
 
1. Abimaterjal “Laevamodellismi ring”
2. Abimaterjal laevamudelite valmistamisest-ajakirjad ja muu
3. Meretemaatiline tehniline ajakiri
 

 

 

Detsember 2021
Tagsi Edasi
E
T
K
N
R
L
P
   
2
3
6
7
8
10
13
14
15
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Tänane päev Tänane päev   Üritus Üritus
Kullo
09.12.2021 Mudilaskoori Ellerhein jõulukontsert
11.12.2021 Piibarid astuvad ette Tallinna Looduskaitse Seltsi jõulupeol
12.12.2021 Tallinna Huvikeskus Kullo kooristuudio Raduga talvekontsert
12.12.2021 Tallinna Huvikeskus Kullo kooristuudio Raduga talvekontsert
16.12.2021 Tantsuansambel Sõleke Sipelgate rühma jõulupidu

Kullo Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass

 

 

 

 

 


TALLINNA HUVIKESKUS "KULLO" | Mustamäe tee 59 | Tel 6646 100 | E-post kullo(ät)kullo.ee

Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass