Kullo
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo Karepa Noortelaager
Kullo
Kullo Lastegalerii
Kullo
Kullo ettevõtlusküla
 
  Font
Kullo
Sisukaart
Kullo
 
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Saada sõbrale
Saada sõbrale
Saada sõbrale
RSS
Sündmuste kalender
Kullo
Kullo Eelkool
Kullo
Kullo Kunst ja käsitöö
Kullo
Kullo Loodus ja mõttemängud
Kullo
Kullo Muusika
Kullo
AKORDIONIÕPE
Kullo
Kullo
DJEMBERING
Kullo
Kullo
FOLKSTUUDIO PIIBAR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN ETTEVALMISTUSKOOR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN MUDILASKOOR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN LASTEKOOR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN TÜTARLASTEKOOR
Kullo
Kullo
FLÖÖDIÕPE
Kullo
Kullo
INSTRUMENTAALANSAMBEL SÕLEKE
Kullo
Kullo
KANDLEÕPE
Kullo
Kullo
KITARRIÕPE
Kullo
Kullo
KLASSIKALINE LAUL
Kullo
Kullo
KLAVERIÕPE
Kullo
Kullo
LAULUSTUUDIO HELISEV HÄÄL
Kullo
Kullo
LAULUSTUUDIO SINILILL
Kullo
Kullo
MUDILASTE MUUSIKARING (vene õppekeelega)
Kullo
Tunniplaan
Kullo
Kullo
Leia oma klass
Kullo
Kullo
Õppekava
Kullo
Kullo
Saavutused
Kullo
Kullo
Üritused
Kullo
Kullo
Foto- ja videogalerii
Kullo
Kullo
PILLIÕPPE SOLFEDZO
Kullo
Kullo
POP-JAZZ LAUL
Kullo
Kullo
KULLO PUHKPILLIORKESTER
Kullo
Kullo
RADUGA ETTEVALMISTUSKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA MUDILASKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KANDIDAATKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KONTSERTKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KAMMERKOOR
Kullo
Kullo
TRUMMIÕPE
Kullo
Kullo
UKULERING
Kullo
Kullo
VIIULIÕPE
Kullo
Kullo
VÄIKELASTE LOOVUSRING
Kullo
Kullo Tants
Kullo
Kullo Teater
Kullo
Kullo Tehnika
Kullo
Kullo
Tööpakkumised
Kullo
Teenused
Kullo
Muudatused
Kullo
Õnnitleme
Kullo
Huviringid

Õppekava

Print

 

TALLINNA HUVIKESKUS KULLO
 
Mudilaste muusikaring
 

I Üldosa
 
Õppeaja kestvus: 1 õppeaasta; soovi korral kuni 6 õppeaastat
Maht tundides: 1-3 aastased: 2 korda nädalas 1 õppetund korraga kokku 74 tundi õppeaastas
                             3-6 aastased: 2 korda nädalas 2 õppetundi korraga kokku 148 tundi              õppeaastas
Õppekeel: vene keel
Õppevormid ja meetodid:   mängulineõppetund, kontserdid, esinemised, konkursid
Vastuvõtu tingimused: vastuvõtu avaldus, vanema ja lapse õpimotivatsiooni olemasolu
Õppevaldkond: muusika
 
 
Õppe- ja kasvatustöö üldised eesmärgid
 
Andekate laste leidmine ja nende võimete ning muusikaliste oskuste arendamine – need on ringi põhiülesanded. Iga vanuserühma lauljad peavad omandama konkreetsed vokaal-koorilised oskused.
Kõige tähtsaim ülesanne on mudilaste  rütmitunde kasvatus. Rütmitunde kasvatus käib läbi mängu ja rütmipillide kasutamise. Iga vanuse koorirühma lauljad peavad omandama konkreetsed rütmi ja vokaal-koorilised oskused. Laulmise oskuse väljatöötamine käib komplekselt.
 
  1. -3. aastased
 
Õppe-ja kasvatustöö eesmärgid
 
Põhieesmärkideks on:
 
- imiteerimise kaudu uute oskuste omandamine
- rütmitunde arendamine
- ema ja teiste lastega koostöö õppimine
- väljendusoskuse arendamine
 
III Õppetöö sisu
 
Õppetöö toimub koos vanematega. See tagab lastele turvatunde, annab neile võimaluse koos vanematega arendavalt aega veeta, lisab julgust ja kindlust ning õppetund kulgeb kiiremini. 1-3. aastatele on imiteerimine ehk matkimine kõige loomupärasem viis uute oskuste omandamiseks. Nii nagu laps õpib täiskasvanut jäljendades rääkima, õpib ta ka laulma ja mängima rütmi- ning teisi helitekitavaid pille. Mängides imitatsioonimänge on eriline roll nägemisel, kuulmisel ja motoorikal, mis kokku moodustavad palju laiema nähtuse kui lihtsalt meeleorganite kasutamine. Imiteerimine on algses vormis improvisatsioon, mis formeerib lastel suhtumist helisse, sõnasse ning  ˛esti kui mängulisse materjali ning loob loomingulise vundamendi.
 
Põhirõhk õppetöös on asetatud rütmilisel kasvatusele. Väga olulisel kohal  on koostöö emaga. Ema on kogu aeg lapsega koos, mängib muusikalisi mänge, laulab laulukesi, mängib muusikapille, aitab ja toetab oma last. Läbi õppeprotsessi õpib ema last paremini tundma ja mõistma, areneb empaatiatunne üksteise suhtes. Nad kasvavad ja arenevad koos. Tähtis on ka see, et areneb nende suhtlusoskus teiste laste ja nende vanemate vahel. Paranevad laste rääkimis- ja väljendusoskus.     
 
                                                                
Terve aasta jooksul laulame: SO, MI, RA. Selleks kasutame värvilisi nukke, värvilisi gaasrätikud. SO on punane, Mi on sinine, Ra on roheline. Õpime P- vaikne, F- valjult, paus. Lapsed kuulavad erinevat muusikat, moodustavad orkestri rütmi- ja helitekitavatest pillidest. Omandavad rütmi ♫ - jookse, samm,  – paus.
Õpivad hoidma üksteiselt käest kinni ja moodustama ringi. Ringis õpime mitmeid laulumänge.
 
 
 Repertuaar
∙ Зашагали ножки
∙ Большие ноги и маленькие ноги
∙ Еду к бабе к деду
∙ Мельница
∙ Варись кашка
∙ Из-за леса из-за гор
∙ Едет едет паравоз
∙ Паравоз новенький блесеящий
∙ Мчится поезд
∙ Сорока белобока
∙ Дятел
∙ Платочки
∙ Барабан
∙ Я ладошками стучу
∙ Ау-ау
∙ Петя булочник
              
                                                                                                   
IV Oodatavad õppetulemused
 
Eeldatavasti oskavad  lapsed õieti intoneerida lauluviisi, tunnevad ära ja oskavad näidata SO, MI, RA astmeid. Omandavad esmased solfed˛o alused ning oskavad mängida rütmi- ja teisi helitekitavaid pille.

 
3-6 aastased

Õppe-ja kasvatustöö eesmärgid
 
     Koorilaulmise õppeprotsessis omandavad lapsed järgmisi oskusi:
1)  täpne intoneerimine
2)      õige hingamise alused
3)      ansamblilaulmine
4)      diktsioon
5)      hääleulatuse laiendamine
6)      hääle kõlavus, lendavus
7)      põhirütmi omandamine
 
Õppetöö sisu
 
1)      Lauluhingamise väljatöötamine (hääle tekitamine, diktsioon, artikulatsioon).
2)      Hääleulatuse laiendamine: B väike oktav kuni H esimene oktav
3)      Puhtalt 1-häälselt laulmine
4)      Acapella laulmise alused
5)      Kooriansambli väljatöötamine
6)      Koorilaulja vokaalkuulmise kasvatamine ja arendamine.
7)      Töö koori repertuaariga.
a)      Koorirepertuaar on muusikalise kasvatuse alusepanev faktor. Teoste omandamine kooris toimub teadlikult, koorilaulukese täpse interpreteerimise alusel. Koorirepertuaariga töö esitab rida nõudmisi:  tehniliste ülesannete lahendamine, väljendusrikkuse saavutamine.
b)      Repertuaar: 10-12 laulu erinevates stiilides (rahvamuusika, heliloojate muusika, muusikalised rahvamängud)
 Kõik teosed valmistatakse ette ja esitatakse aasta jooksul.
 
 Solfed˛o alused
 
Solfed˛o on nüüdselt eraldi tunnina. Tutvustamine rütmiga: samm
jookse   ♫   , ja paus      .
Astmega tutvustamine käib läbi värviliste nukkude ja värviliste plakatite abil:
 
                                                                                              JO-must
                                                                                              LE-kollane
                                                                                              MI-sinine
                                                                                              NA-oran˛
                                                                                              SO-punane
                                                                                              RA-roheline
                                                                                              DI-lilla
 Kõikide solfed˛o aluste õppimine toimub läbi mängu. JO,LE, MI, ja DO, RE, MI, on koos kasutusel. Alustame nootide tutvustamise FA mazorist. Õpime FA, SOL, LA, SI bemolj
 
Oodatavad õppetulemused
 
 Lapsed oskavad õieti intoneerida lauluviisi. On omandanud solfed˛o alused, oskavad laulda terve heliredeli. Näitavad erinevaid helisid, tähistavaid nende märke kätega. Tunnevad helid ära kuulmise ja käemärkide järgi. Oskavad mängida raskemaid rütmipille kui 1-3 aastased.
Läbinud õppeprogrammi lapsed lähevad edasi õppima muusikakooli või lastekoori     „Raduga“.
 
Aasta jooksul toimub 4-5 kontserti ja 2 kooripidu, 1 konkurss
 
 
Hindamine
Lastele on oluline tagasiside selle kohta, kuidas neil õpitu välja tuleb. Tagasiside tähendab pidevat julgustamist ning innustamist. Kuna teada on tõsiasi, et edu toob uut edu ja sellepärast on väga oluline last kiita õnnestumiste korral.
 
 Kontserdid õpitule on suur saavutus ja rõõm. Aasta jooksul toimub 4-5 väikest kontserti ja 2 kooripidu ja 1 konkurs
 
 
Kasutatud kirjandus:
 
1.      J. Strelnikova „Hingamine”
2.      V. Jevdokimov „ Häälte lahti laulmine”
3.      Zoltan Kodaly „ Jo-le-mi süsteem”
4.      K. Orff   „ Pillide kasutamine”
 

 
Detsember 2019
Tagsi Edasi
E
T
K
N
R
L
P
           
5
8
12
23
24
25
27
28
29
30
31
       
Tänane päev Tänane päev   Üritus Üritus
Kullo
26.09.2020 Laulustuudio Sinilill õpilased osalevad Nõmme Tähtede lava eelvoorus
27.09.2020 Piibarite pillilood Kahala-Liiva laadal
16.10.2020 Piibarid näitavad pille Nõmme kultuurikeskuse lastefolgiringis
23.10.2020 Sõlekese treeninglaager Valtus
25.10.2020 Nädalavahetuse eelkooli gruppide koolivaheaja mängupäev

Kullo Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass

 

 

 

 

 


TALLINNA HUVIKESKUS "KULLO" | Mustamäe tee 59 | Tel 6646 100 | E-post kullo(ät)kullo.ee

Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass