Kullo
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo Karepa Noortelaager
Kullo
Kullo Lastegalerii
Kullo
Kullo ettevõtlusküla
 
  Font
Kullo
Sisukaart
Kullo
 
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Saada sõbrale
Saada sõbrale
Saada sõbrale
RSS
Sündmuste kalender
Kullo
Kullo Eelkool
Kullo
Kullo Kunst ja käsitöö
Kullo
Kullo Loodus ja mõttemängud
Kullo
Kullo Muusika
Kullo
Kullo Tants
Kullo
Kullo Teater
Kullo
Kullo Tehnika
Kullo
AUTORING
Kullo
Kullo
ELEKTROONIKA ja ROBOOTIKA
Kullo
Kullo
IT- JA ARVUTIRING
Kullo
Kullo
LAEVAMUDELISM
Kullo
Kullo
LENNUMUDELISM
Kullo
Tunniplaan
Kullo
Kullo
Leia oma klass
Kullo
Kullo
Õppekava
Kullo
Kullo
Saavutused
Kullo
Kullo
Üritused
Kullo
Kullo
Foto- ja videogalerii
Kullo
Kullo
MAKETTIDE JA MUDELITE MEISTERDAMINE
Kullo
Kullo
MEISTERDAMINE, PUUTÖÖ JA DISAIN
Kullo
Kullo
ROBOTIEHITUS
Kullo
Kullo
Õnnitleme
Kullo
Tööpakkumised
Kullo
Huviringid
Kullo
Muudatused
Kullo
Teenused

Õppekava

Print

 

TALLINNA HUVIKESKUS KULLO
 
Lennu- ja raketimudelism
 

I Üldosa
 
Õppeaja kestvus: 1 õppeaasta
Maht tundides: 6 tundi nädalas, 228 tundi õppeaastas
Õppekeel: eesti ja vene keel
Õppevormid ja meetodid: õppetund, treeningud, võistlused, näitused,
Vastuvõtutingimused: õpimotivatsiooni olemasolu.
Vähemalt 10 aastane noor. Nooremad ainult erandjuhtudel koos vanemaga.
Õppevaldkond: tehnika
 
Lennu- ja raketimudelismi huviring on mõeldud õpilasele, kes huvituvad tehnilisest mõtlemisest ja praktilisest lennukite ehitamisest.
 
Lennu- ja raketimudelismi on oodatud noored, kellel on huvi tegeleda tehnika, käsitöö ja kõige sellega, mis puudutab lennundust. Eesmärgiks on õpilastes laiendada püüet kuhugi jõuda, tehes seda mudellennukite ja võistluste läbi. Antakse teadmisi mootoritest, raadioteel juhitavast elektroonikast, aerodünaamikast, joonestamisest ja natuke füüsikast. Korraldatakse nii sisevõistlusi kui käiakse välivõistlustel.
Õppetöö sisaldab nii teoreetilisi teadmisi, praktilist ehitamist kui ka lennuplatsidel lennutamist.
 
II Õppe-ja kasvatustöö eesmärgid
 
Lennu- ja raketimudelismi huviringi eesmärkideks:
 
 • tekitada huvi tehnika vastu kogu edasiseks eluks ja anda oma entusiasmiga see huvi edasi ka teistele inimestele
 • õpetada õpilastele iseseisvat probleemide lahendamist
 • arendada häid mudellennu oskusi
 
Eesmärkide saavutamiseks tegeletakse palju praktilise tööga, mille käigus saavad õpilased piisavalt suure koormusega iseseisvat mõttetööd ja individuaalseid ülesandeid. Lisaks saavad õpilased väga huvitavat teoreetilist teadmist nii mudellennukite, lennukite kui ka paljude teiste tehnika alade kohta.
 • Noor kogeb eneseteostuse võimalusi käelise tegevuse kaudu, arendab loovust ja esteetilist maitset
 • Arendab tööks vajalikke isiksuse omadusi: vastutustunnet, täpsust, püsivust ning töökultuuri ja -harjumusi;
 • Omandab oskuse iseseisvalt mõelda, töötada, otsustada, hinnata oma tööd kriitiliselt;
 • Omandab teadmisi mitmesuguste materjalide, töövahendite ja -traditsioonide kohta ning oskab neid oma töös kasutada
 • Arendab tehnilist taipu, omandab üldtehnilisi teadmisi ja elementaarse tehnilise kirjaoskuse
 
III Õppetöö sisu
 
 1. Sissejuhatav õppus
Lennu- ja raketimoddelismi sissejuhatus. Huvikeskuse Kullo tutvustamine. Töökohad ja ohutustehnika. Programmi tutvustamine.
 
 1. Viskelennuki valmistamine
Töövahendite valmistamine. Lihtsamate jooniste tegemine ja lugemine. Lennuki valmistamine. Lennuki katsetamine. Lennukiga võistlemine ringisisesel võistlusel.
 
 1. Kummimootoriga helikopteri valmistamine
Helikopteri tööpõhimõte. Mehaanika valmistamine. Kummimootori ehitamine. Helikopteri jooniste lugemine. Helikopteri ehitamine. Helikopteri katsetamine. Helikopteriga võistlemine ringisisesel võistlusel.
 
 1. Aerodünaamika
Millised kehad on aerodünaamilised? Tiiva tõstejõud. Lihtsamad aerodünaamika seadused.
 
 1. Elektrimootoriga ringlennulennuk
Elektrimootori tööpõhimõte. Vooluring-aku. Lüliti. Elektrimootor.
Lennuki valmistamine. Lennuki mehaanilise ohja ehitamine. Lennuki katsetamine. Lennukiga ringisisesel võistlusel osalemine.
 
 1. Ringivälistel võistlustel osalemine
Võistluste määrused. Võistluste kalender. Võistlustel käitumine.
 
 1. Raadioteel juhitava 2M plaaneri ehitamine
Raadioteel juhitava aparatuuri tutvustamine. Jooniste valmistamine. Jooniste järgi mudeli valmistamine. Mudeli katsetamine. Võistlemine ringisisesel võistlusel. Võistlemine ringivälisel võistlusel.
 
 1. Kokkuvõttev õppus
Õppeaasta kokkuvõtmine. Uute mudellennukite tutvustamine. Parimate autasustamine.
 
III. Temaatiline tunnijaotus plaan
 
Jrk
Teema
Tunde
 
 
 
 
kokku
Teoreetilisi
Praktilisi
1.
Sissejuhatav õppus
1
1
0
2.
Viskelennuki valmistamine
6
2
4
3.
Kummimootoriga helikopteri valmistamine
12
4
8
4.
Aerodünaamika
2
2
0
5.
Elektrimootoriga ringlennulennuk
24
8
16
6.
Ringivälistel võistlustel osalemine
      2
2
0
7.
Raadioteel juhitava 2M plaaneri ehitamine
180
150
30
8.
Kokkuvõttev õppus
1
1
0
 
Kokku
228
170
58
 
 
 
IV Oodatavad õpitulemused
 
Õppeprogrammi läbinud õpilane oskab
-         kasutada erinevaid tehnilisi vahendeid
-         valida sobivaid töövõtteid, olema säästlik ettevõetud töös
-         enda järelt koristada
-         häälestada mudellennukit
-         hinnata ilmastikuolusid
-         planeerida enda aega
-         hinnata oma projekti kulukust
-         hinnata oma planeeritavat töömahtu
-         kasutada erinevaid puidu ja metallitöövahendeid
-         lugeda tehnilist joonist ja andma edasi omi mõtteid paberil
-         valmistada ja katsetada:
-         viskelennukit
-         kummimootoriga helikopterit
-         elektrimootoriga ringlennulennuki ohja
-         raadio teel juhitavat 2M plaanerit
 
Õppeprogrammi läbinud õpilane tunneb
-         aerodünaamika seadusi
-         erinevate mootorite tööpõhimõtted
-         mitmesuguseid materjale, töövahendeid ja -traditsioone ning oskab neid oma töös kasutada
-         erinevaid mudelidistsipliine
-         erinevaid võistlusmäärustike
-         FAI Sporting Code
-         lennutusplatsil käitumise reegleid
-         ilmaolusid
-         esmaseid esmaabivõtteid
-         ohutustehnilisi nõudeid erinevate tööpinkide kasutamisel
 
Õppeprogrammi läbinud õpilane suudab
-         lahendada tehnilist laadi probleeme
-         arendada häid mudellennu oskusi
 
Õppeprogrammi läbinud õpilane omandab
-         vajalikud oskused igapäevaeluks, tööks ja harrastusteks
 
Õppeprogrammi läbinud õpilane kogeb
-         eneseteostuse võimalusi käelise tegevuse kaudu, arendab loovust ja esteetilist maitset
 
V Hindamine
 
Hindamist klassikalises mõttes ei toimu. Õpilasega koos analüüsitakse tema töö tulemusi. Ebaõnnestumiste korral tuletatakse meelde õpitud teoreetilisi teadmisi ja kavandataks õiged meetmed edukaks soorituseks. Oluline on õpilaste julgustamine, innustamine ja motiveerimine.
 
Võistlustel osalejad saavad tagasisidet võistlustulemuste näol.
 
VI Kasutatud kirjandus
 
1. E. Helme, A. Abel Mudellend
2. Ajakirjad: Modelarz, Modelar, Modelleleses, Model bau Hoite, RC Modeller. Interneti leheküljed: www.mudellend.ee, www.fai.com , 3.www.lennukit.com

 
Detsember 2021
Tagsi Edasi
E
T
K
N
R
L
P
   
2
3
6
7
8
10
13
14
15
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Tänane päev Tänane päev   Üritus Üritus
Kullo
09.12.2021 Mudilaskoori Ellerhein jõulukontsert
11.12.2021 Piibarid astuvad ette Tallinna Looduskaitse Seltsi jõulupeol
12.12.2021 Tallinna Huvikeskus Kullo kooristuudio Raduga talvekontsert
12.12.2021 Tallinna Huvikeskus Kullo kooristuudio Raduga talvekontsert
16.12.2021 Tantsuansambel Sõleke Sipelgate rühma jõulupidu

Kullo Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass

 

 

 

 

 


TALLINNA HUVIKESKUS "KULLO" | Mustamäe tee 59 | Tel 6646 100 | E-post kullo(ät)kullo.ee

Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass