Kullo
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo Karepa Noortelaager
Kullo
Kullo Lastegalerii
Kullo
Kullo ettevõtlusküla
 
  Font
Kullo
Sisukaart
Kullo
 
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Saada sõbrale
Saada sõbrale
Saada sõbrale
RSS
Sündmuste kalender
Kullo
Kullo Eelkool
Kullo
Kullo Kunst ja käsitöö
Kullo
Kullo Loodus ja mõttemängud
Kullo
Kullo Muusika
Kullo
AKORDIONIÕPE
Kullo
Kullo
DJEMBERING
Kullo
Kullo
FOLKSTUUDIO PIIBAR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN ETTEVALMISTUSKOOR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN MUDILASKOOR
Kullo
Tunniplaan
Kullo
Kullo
Leia oma klass
Kullo
Kullo
Õppekava
Kullo
Kullo
Saavutused
Kullo
Kullo
Üritused
Kullo
Kullo
Foto- ja videogalerii
Kullo
Kullo
ELLERHEIN LASTEKOOR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN TÜTARLASTEKOOR
Kullo
Kullo
FLÖÖDIÕPE
Kullo
Kullo
INSTRUMENTAALANSAMBEL SÕLEKE
Kullo
Kullo
KANDLEÕPE
Kullo
Kullo
KITARRIÕPE
Kullo
Kullo
KLASSIKALINE LAUL
Kullo
Kullo
KLAVERIÕPE
Kullo
Kullo
LAULUSTUUDIO HELISEV HÄÄL
Kullo
Kullo
LAULUSTUUDIO SINILILL
Kullo
Kullo
MUDILASTE MUUSIKARING (vene õppekeelega)
Kullo
Kullo
PILLIÕPPE SOLFEDZO
Kullo
Kullo
POP-JAZZ LAUL
Kullo
Kullo
KULLO PUHKPILLIORKESTER
Kullo
Kullo
RADUGA ETTEVALMISTUSKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA MUDILASKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KANDIDAATKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KONTSERTKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KAMMERKOOR
Kullo
Kullo
TRUMMIÕPE
Kullo
Kullo
UKULERING
Kullo
Kullo
VIIULIÕPE
Kullo
Kullo
VÄIKELASTE LOOVUSRING
Kullo
Kullo Tants
Kullo
Kullo Teater
Kullo
Kullo Tehnika
Kullo
Kullo
Teenused
Kullo
Huviringid
Kullo
Muudatused
Kullo
Õnnitleme
Kullo
Tööpakkumised

Õppekava

Print

Kooristuudio Ellerhein mudilaskoor, I-IV klass

Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid

Koori vastuvõtukatsed:

 • üldmusikaalsuse proov, kus laps laulab vabal valikul eelnevalt õpitud soololaulu
 • kuulmise täpsuse ja hääleulatuse katse
 • rütmitaju katse
 • muusikalise mälu katse

 

Õppetöö eesmärgid:

 • arendada vokaalseid võimeid
 • arendada loovust, algatusvõimet ja katsetamisjulgust
 • arendada improvisatsioonivõimet laulmise ja rütmilise tegevuse kaudu
 • aktiivne musitseerimine
 • arendada muusikalist mõtlemist ja eneseväljendusoskust
 • arendada muusikalist analüüsivõimet, muusikaliste väljendusvahendite kasutamisoskust praktilises musitseerimises ja muusika kuulamisel
 • arendada oskust muusikale hinnangut anda ning oma arvamust põhjendada
 • tegelda vokaalansmblite ja solistidega
 • huvi äratamine muusika vastu aktiivse musitseerimise kaudu
 • kujundada muusikaline maitse
 • õpilase motivatsiooni, huvitatuse ja hinnangulise suhtumise kujundamine

 

Kasvatustöö eesmärgid:

 • rikastada õpilase tundemaailma
 • rahvuslike kultuuritraditsioonide edasikandmine ja säilitamine
 • õpetaja eeskujul esmaste õpiharjumuste ning oskuste kujundamine
 • lugupidamine kodust ja perekonnast
 • viisakureeglite ja lubaduste täitmine
 • puhtuse ja korra hoidmine
 • positiivne suhtumine endasse ja eakaaslastesse
 • soov õppida ja arendada oma andeid
 • aja jaotamine õppimise, huvitegevuse, koduste kohustuste ja puhkamise vahel
 • soov üheskoos tegutseda ja õppida, oskus rühmas töötada
 • rõõmu tundmine oma edust ja soov uute kordaminekute järele

 

Õppetöö sisu

Kooritundides kasutatakse R. Pätsi ja H. Kaljuste didaktilis-metoodilisi printsiipe, milles on ühendatud Z: Kodaly meetod ning C. Orffi muusikaõpetuse süsteem. Keskmes on musitseerimisrõõmu tekitamine. Häälekujundlikus töös on tähelepanu suunatud õigele hingamisele toetuvale loomulikule laulmisele. Vokaalsete võimete arendamisel pööratakse tähelepanu hääle kõlavusele, ilmekusele ning hääle individuaalsetele omadustele. Musitseerimises lähtutakse eakohasusest ja õpilaste muusikalisest võimekusest.

Arendatakse:

·       mitmehäälset laulmist

·       iseseisvat musitseerimisoskust

·       aktiivset ja emotsionaalset muusikataju

·       teadlikku muusikakuulamisoskust

·       muusikalist kujutlusvõimet, loovust

·       mälu, tähelepanu

·       rütmitunnet ja koordinatsiooni

 

Oodatavad õpitulemused

I-II klassi laulja:

 • laulab ilmekalt, vaba ja loomuliku hingamise, õige kehahoiakuga
 • laulab selge diktsiooniga
 • saavutab kõlalise puhtuse ühehäälsel laulmisel
 • võrdleb visuaalselt ja kuulmise järgi kõrgeid ja madalaid helisid
 • tunneb astmenimesid
 • praktilisel musitseerimisel kasutab JO-võtit
 • oskab repertuaarist 1-2 häälseid lastelaule ja kaanoneid
 • oskab kasutada musitseerimisel dünaamikamärke

 

III-IV klassi laulja:

 • laulab vaba ja loomuliku hingamise, õige kehahoiaku, selge diktsiooniga
 • 2-3 häälsel laulmisel saavutab kõlalise puhtuse, arendab mitmehäälsust läbi kaanonite
 • tunneb ülemisi heliastmeid noodi järgi, laulab JO- ja RA astmerida
 • oskab õpitud repertuaari – 1-3 häälseid lastelaule, erinevate rahvaste rahvalaule
 • oskab laulda käemärkide ja rändnoodi järgi
 • on tutvunud absoluutsüsteemiga
 • on valmis üleminekuks lastekoori

 

September 2020
Tagsi Edasi
E
T
K
N
R
L
P
 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
21
23
24
25
28
29
30
     
Tänane päev Tänane päev   Üritus Üritus
Kullo
01.10.2020 Laulustuudio Sinilill õpilased osalevad Kesklinna Tähtede lava eelvoorus
16.10.2020 Piibarid näitavad pille Nõmme kultuurikeskuse lastefolgiringis
23.10.2020 Sõlekese treeninglaager Valtus
25.10.2020 Nädalavahetuse eelkooli gruppide koolivaheaja mängupäev
31.10.2020 Sõlekese koondproov etenduseks

Kullo Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass

 

 

 

 

 


TALLINNA HUVIKESKUS "KULLO" | Mustamäe tee 59 | Tel 6646 100 | E-post kullo(ät)kullo.ee

Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass