Kullo
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo Karepa Noortelaager
Kullo
Kullo Lastegalerii
Kullo
Kullo ettevõtlusküla
 
  Font
Kullo
Sisukaart
Kullo
 
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Saada sõbrale
Saada sõbrale
Saada sõbrale
RSS
Sündmuste kalender
Kullo
Kullo Eelkool
Kullo
Kullo Kunst ja käsitöö
Kullo
Kullo Loodus ja mõttemängud
Kullo
Kullo Muusika
Kullo
AKORDIONIÕPE
Kullo
Kullo
DJEMBERING
Kullo
Kullo
FOLKSTUUDIO PIIBAR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN ETTEVALMISTUSKOOR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN MUDILASKOOR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN LASTEKOOR
Kullo
Tunniplaan
Kullo
Kullo
Leia oma klass
Kullo
Kullo
Õppekava
Kullo
Kullo
Saavutused
Kullo
Kullo
Üritused
Kullo
Kullo
Foto- ja videogalerii
Kullo
Kullo
ELLERHEIN TÜTARLASTEKOOR
Kullo
Kullo
FLÖÖDIÕPE
Kullo
Kullo
INSTRUMENTAALANSAMBEL SÕLEKE
Kullo
Kullo
KANDLEÕPE
Kullo
Kullo
KITARRIÕPE
Kullo
Kullo
KLASSIKALINE LAUL
Kullo
Kullo
KLAVERIÕPE
Kullo
Kullo
LAULUSTUUDIO HELISEV HÄÄL
Kullo
Kullo
LAULUSTUUDIO SINILILL
Kullo
Kullo
MUDILASTE MUUSIKARING (vene õppekeelega)
Kullo
Kullo
PILLIÕPPE SOLFEDZO
Kullo
Kullo
POP-JAZZ LAUL
Kullo
Kullo
KULLO PUHKPILLIORKESTER
Kullo
Kullo
RADUGA ETTEVALMISTUSKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA MUDILASKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KANDIDAATKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KONTSERTKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KAMMERKOOR
Kullo
Kullo
TRUMMIÕPE
Kullo
Kullo
UKULERING
Kullo
Kullo
VIIULIÕPE
Kullo
Kullo
VÄIKELASTE LOOVUSRING
Kullo
Kullo Tants
Kullo
Kullo Teater
Kullo
Kullo Tehnika
Kullo
Kullo
Tööpakkumised
Kullo
Huviringid
Kullo
Teenused
Kullo
Õnnitleme
Kullo
Muudatused

Õppekava

Print

Kooristuudio Ellerhein lastekoor, V-VII klass

Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid

Kolmehäälne koor on  a capella lauluüksus, mis järjekindla ja hoolsa töö tulemusena arendab õpilastes harmoonilist kuulmist.

 

Õppetöö eesmärgid:

 • austada ja armastada muusikat kui muusade eelistatumat kunstiliiki, ise lauldes või mängides ja muusikat tähelepanuga kuulates
 • tunda rõõmu ja vaimustust iselaulmise ning iseoskamise vastu
 • oskus säilitada ja edasi kanda rahvuslikke kultuuritraditsioone
 • motivatsiooni kasv aktiivse musitseerimise kaudu ja rahuldustunne nähtud vaevast
 • usk oma võimetesse ja loovusesse
 • vokaalsete võimete arendamine
 • eneseväljendusoskuse ja muusikalise mõtlemise arendamine
 • loova musitseerimisoskuse arendamine
 • muusikalise kuulmise ja tähelepanu arendamine
 • kujundada muusikalist maitset, arusaamu ja tõekspidamisi
 • pidevõppe tähtsustamine

 

Kasvatustöö eesmärgid:

 • olla usaldusväärne, aus, tunnetada vastutust oma tegude eest
 • tunnustada kaaslasi, hinnata heade inimeste tähtsust, mõista oma rolli perekonnas, osata teha koostööd
 • väärtustada tervislikke eluviise
 • osata oma aega planeerida
 • tähtsustada järjepidavat kunstilist tegevust
 • osata oma arvamust väljendada, põhjendada ja kaitsta
 • väärtustada säästvat eluviisi

 

Õppetöö sisu

Keskmises astmes, lastekooris, laulavad lapsed  kolm aastat – V-VII klassini. Kooritundidele lisanduvad hääleseade, solfed˛o, häälerühma ja ansamblitunnid. Koori- ja rühmatundides kasutatakse Riho Pätsi ja Heino Kaljuste õpetusmetoodikat, lauldakse astme- ja tähtnimedega.

 

Kooritundides taotletakse:

 • intonatsiooni ja dünaamika paindlikkust
 • fraseerimise oskust
 • 2-3 häälsel laulmisel häälerühmade kõlaühtlust ja tasakaalu
 • noodistlugemise oskust
 • arendatakse iga õpilase individuaalseid võimeid
 • tegeldakse solistidega
 • omandatakse  kavas olevate laulude partiid

 

Kuulatakse palju muusikat, et lauljad saaksid teadmisi ajastutest, stiilidest, heliloojatest, konkreetsetest teostest.

 

Oodatavad õpitulemused

 • on võimelised lihtsamaid lugusid noodist laulma
 • laulavad ilmekalt ja emotsionaalselt
 • on saavutatud  häälte tasakaal
 • fraseerivad
 • tunnevad dünaamikamärke ja oskavad neid laulmisel kasutada
 • on võimelised omandatud repertuaari esitama

 

September 2020
Tagsi Edasi
E
T
K
N
R
L
P
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
21
23
24
25
26
28
29
30
     
Tänane päev Tänane päev   Üritus Üritus
Kullo
20.09.2020 Mõttemängude ringi treening
20.09.2020 Loodus- ja keskkonnaõpe treening
22.09.2020 Sõlekese noormeeste filmimine Meeste tantsupeoks
27.09.2020 Piibarite pillilood Kahala-Liiva laadal
16.10.2020 Piibarid näitavad pille Nõmme kultuurikeskuse lastefolgiringis

Kullo Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass

 

 

 

 

 


TALLINNA HUVIKESKUS "KULLO" | Mustamäe tee 59 | Tel 6646 100 | E-post kullo(ät)kullo.ee

Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass