Kullo
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo Karepa Noortelaager
Kullo
Kullo Lastegalerii
Kullo
Kullo ettevõtlusküla
 
  Font
Kullo
Sisukaart
Kullo
 
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Saada sõbrale
Saada sõbrale
Saada sõbrale
RSS
Sündmuste kalender
Kullo
Kullo Eelkool
Kullo
Kullo Kunst ja käsitöö
Kullo
Kullo Loodus ja mõttemängud
Kullo
Kullo Muusika
Kullo
Kullo Tants
Kullo
Kullo Teater
Kullo
TEATRIRING
Kullo
Kullo
TEATRISTUUDIO STEPSEL
Kullo
Tunniplaan
Kullo
Kullo
Leia oma klass
Kullo
Kullo
Õppekava
Kullo
Kullo
Saavutused
Kullo
Kullo
Üritused
Kullo
Kullo
Foto- ja videogalerii
Kullo
Kullo
Õpetaja
Kullo
Kullo Tehnika
Kullo
Kullo
Muudatused
Kullo
Tööpakkumised
Kullo
Teenused
Kullo
Huviringid
Kullo
Õnnitleme

Õppekava

Print
TALLINNA HUVIKESKUS KULLO
 
Teatriring  õppekava
 
 
I Üldosa
 
Õppeaja kestvus:  Vastavalt huvi kestvusele. Ühest aastast alates. 
 
Maht tundides:  ühe rühma töö toimub 2 korda nädalas 3 akadeemilise tunni kaupa; õppeaastas kokku 228 tundi
 
Õppekeel:  eesti 
 
Õppevormid ja meetodid: individuaaltöö, grupitund, stuudiotöö, proov, etendus, esinemine
 
Vastuvõtu  tingimused: Uute õpilaste vastuvõtmisel ei seata eeltingimusteks eelnevat kogemust. Sisseastumiskatseid ei ole. Vanus 7-19 aastat.
 
Õppevaldkond: üldkultuur
 
Teatriringid on tegutsenud Huvikeskuses Kullo peaaegu asutuse loomisest alates. Läbi aastakümnete on teatriringidest sirgunud kümneid teatriprofessionaale ja sadu teatrihuvilisi ja veel enam laia kultuurihuviga mõtlevaid ja loovaid inimesi.
 
Praegu on Kullo teatriringi  eesmärgiks  arendada  õpilasi teatrikunsti vahenditega  igakülgselt.
 
 
II Õppe-ja kasvatustöö eesmärgid
 
Teatrialaste teadmiste, oskuste ja  vilumuste arendamine, rühmatöö oskuste arendamine, isiksuse igakülgne arendamine, loomisvõime areng ja säilitamine esinemissituatsioonis.
Suutlikkus mõista ja hinnata inimestevahelisi suhteid, lahendada inimsuhetes esile kerkivaid probleeme, suhelda eri olukordades, edastada teavet arusaadavalt ja sisukalt, mõista teiste sõnumit, suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, väärtustada kultuuri, vastu seista manipuleerimisele, suutlikkus mõista oma ja teiste tegevuse mõju, suutlikkus orienteeruda kultuuriruumis, suutlikkus nautida kunstiloomingut, oskus jälgida oma vaimset ja füüsilist seisundit.
 
III Õppetöö sisu
 
Käesolev õppekava on koostatud arvestades, et õpilasteks  on eesti keelt kõnelevad, poisid ja tüdrukud, vanuses 7-19 eluaastat, kellel on huvi teatrikunsti  ja näitlejatöö vastu. Teatrikunst on oma olemuselt sünteetiline, kollektiivsel loomingul põhinev kunst, milles on tihedalt läbipõimunud sõnakunst, kirjandus, muusika, laul, tants, kujutav kunst jne. 
Õppetöö toimub 2 korda nädalas, kokku nädalas tunde 6. Õppetöö on kollektiivne ja peamiselt praktiline. 
Õpe teatriringis on jaotatud 2 astme vahel kolmeks tasemeks lähtudes teatrivallas õpitust, eelnevast teatri - ja elukogemusest ja  vanusest.
 
Noorem aste
1.tase Algajad
1. aasta õpilased – varem teatriringides osalemise kogemust mitteomavad, või vähese eelneva teatrikogemusega  7– 19- aastased.
2.tase Edasijõudnud
2. aasta õpilased või varem teatriringides osalenud, eelneva teatrikogemusega 9 – 19-aastased ja varasemat teatrikogemust mitteomavad 9 – 19-aastased.
 
Vanem aste
3. tase Vanemad
3. ja enama aasta õpilased, suure kogemusega 12. – 19 . aastased. Ka 12. – 19. aastased teatrikooli 2. aasta õpilased valikuliselt.
 
Tasemete üldised põhimõtted
 
Noorem aste 
 
1.tasemel alustatakse iseenda loovusega tutvumist ja teatrikunsti ning  näitlejameisterlikkuse põhialustega tutvumist harjutuste, improvisatsioonide ja ülesannete kaudu. Saavutatakse elementaarne tegutsemisoskus laval, säilitades vahetu loomisvõime. Saadakse esimesed lavakogemused. Tutvutakse lavakõne alustega.
 
2.taseme töö sisuks on näitlejatöö ja rühmatöö. Tegevusliku analüüsi meetoditega töötatakse eri kirjanduslike materjalidega. Õpilane omandab usutava ja orgaanilise tegutsemisvõime laval. Omandatakse rolliloome alused, toimub näitlejameisterlikkuse süvendatud õpe. Lavakõnealane individuaaltöö süveneb, esinetakse luuletuste ja proosapaladega avalikel üritustel, võistlustel.
 
Vanem aste
 
3.tasemel jätkub näitlejameisterlikkuse arendamine treeningtundides. Põhirõhk on lavastuste ettevalmistamisel ja esitamisel. Tundides kasutatakse vastavalt vajadusele töömeetodeid mida on kasutatud esimete aastate õppekavas. Teemad korduvad, kuid nüüd juba palju nõudlikumal tasemel. Põhitähelepanu on näitlejameisterlikkusel ja teemadel mida käsitleb töös olev materjal
Lavastused osalevad festivalidel, ülevaatustel, toimuvad etendused, väljasõidud. Lavakõnealane individuaaltöö süveneb valikuliselt huvilistega.
 
IV Oodatavad õpitulemused
 
Õppekava läbinud õpilane:
I tase: On valmis  iseseisvalt lavalist ülesannet täitma, suudab keskenduda laval. Suudab osaleda lavalises grupi-improvisatsioonis.
 
II tase: Tegutseb laval usutavalt ja orgaaniliselt. Suudab täita tekstiga lavalist ülesannet. On võimeline esitama luuletusi ja proosapalu.
 
III tase: Suudab töötada rühmas lavastuse väljatoomisel, on võimeline korduvalt täitma oma osa lavastuses.
 
 
V Hindamine
 
Hindamiseks ei kasutata hindeid, õpilane saab tagasiside oma tööle vestlustes õpetajaga.  
Iga õpilane saab hinnangu õpetajalt, mis lähtub käesolevast õppekavast ja arvestab konkreetse õpilase vanust, üldist arengut, eelnevaid teadmisi- kogemusi teatrikunsti alal.
2.ja 3. tasemel saavad õpilased ka hinnanguid võistluste, ülevaatuste ja festivalide ˛üriidelt.
Kasutatav kirjandus
 
1. B Keller  Improvisations on crearive drama
2. K.S. Stanislavski Minu elu kunstis
3. M. Veinmann Vajadus olla mõistetav
4. A.M. Polamišev Masterstvo re˛issera DEISTVENNÕI ANALIZ PJESÕ
5. Yoshi Oida Nähtamatu näitleja
 
Oktoober 2021
Tagsi Edasi
E
T
K
N
R
L
P
       
1
2
3
7
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
25
28
30
31
Tänane päev Tänane päev   Üritus Üritus
Kullo
22.10.2021 V.Khorertskaya klaveriringi Etüüdide/heliredelite arvestus
23.10.2021 Raduga mudilaskoori ja ettevalmistuskoori sügiskontsert.
24.10.2021 Tallinna Huvikesakuse Kullo tantsuansambel Sõleke 45. hooaja avakontsert ,, Toots js Teele tantsuhoos''
26.10.2021 Kullo eelkooli 4a ja 5a I rühma Nukumuuseumi külastus.
26.10.2021 Kullo eelkooli 4a ja 5a I rühma Nukumuuseumi külastus.

Kullo Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass

 

 

 

 

 


TALLINNA HUVIKESKUS "KULLO" | Mustamäe tee 59 | Tel 6646 100 | E-post kullo(ät)kullo.ee

Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass