Kullo
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo Karepa Noortelaager
Kullo
Kullo Lastegalerii
Kullo
Kullo ettevõtlusküla
 
  Font
Kullo
Sisukaart
Kullo
 
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Saada sõbrale
Saada sõbrale
Saada sõbrale
RSS
Sündmuste kalender
Kullo
Kullo Kunst
Kullo
Kullo Loodus
Kullo
Kullo Muusika
Kullo
AKORDIONIÕPE
Kullo
Kullo
DJEMBERING
Kullo
Kullo
FOLKSTUUDIO PIIBAR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN ETTEVALMISTUSKOOR
Kullo
Tunniplaan
Kullo
Kullo
Leia oma klass
Kullo
Kullo
Õppekava
Kullo
Kullo
Saavutused
Kullo
Kullo
Üritused
Kullo
Kullo
Foto- ja videoglaerii
Kullo
Kullo
ELLERHEIN MUDILASKOOR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN LASTEKOOR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN TÜTARLASTEKOOR
Kullo
Kullo
FLÖÖDIÕPE
Kullo
Kullo
INSTRUMENTAALANSAMBEL SÕLEKE
Kullo
Kullo
KANDLEÕPE
Kullo
Kullo
KITARRIÕPE
Kullo
Kullo
KLASSIKALINE LAUL
Kullo
Kullo
KLAVERIÕPE
Kullo
Kullo
LAULUSTUUDIO HELISEV HÄÄL
Kullo
Kullo
LAULUSTUUDIO SINILILL
Kullo
Kullo
MUDILASTE MUUSIKARING (vene õppekeelega)
Kullo
Kullo
PILLIÕPPE SOLFEDZO
Kullo
Kullo
POP-JAZZ LAUL
Kullo
Kullo
KULLO PUHKPILLIORKESTER
Kullo
Kullo
RADUGA ETTEVALMISTUSKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA MUDILASKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KANDIDAATKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KONTSERTKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KAMMERKOOR
Kullo
Kullo
TRUMMIÕPE
Kullo
Kullo
VIIULIÕPE
Kullo
Kullo Tants
Kullo
Kullo Tehnika
Kullo
Kullo Üldkultuur
Kullo
Kullo Tähtede lava (Laulukarussell)
Kullo
Kullo
Õnnitleme
Kullo
Muudatused
Kullo
Huviringid
Kullo
Teenused
Kullo
Tööpakkumised

Õppekava

Print
TALLINNA HUVIKESKUS  „KULLO”
 
Kooristuudio Ellerhein eelkooliealiste laste laulu- ja rütmikaringi Mummud
 
I Üldosa
Õppeaja kestvus: : 1-2 õppeaastat
 
Maht tundides: 2 tundi nädalas,  68 tundi õppeaastas
 
Õppekeel:  eesti keel
 
Õppevormid ja meetodid: Kõne (liisusalmid, sõrmemängud), laulmine, liikumine (laulumängud, loovliikumine), pillimäng (rütmipillid, plaatpillid, kehapill), muusika kuulamine ning improvisatsioon. 
 
Vastuvõtu  tingimused: Lapsevanema avaldus, lapse huvi muusika ja laulmise vastu.
 
Õppevaldkond:Muusika
 
 
 
 
II Õppe-ja kasvatustöö eesmärgid
 
•Laste muusikaline ettevalmistus Ellerheina mudilaskoori astumiseks. 
•Süvendada armastust,  huvi  ja rõõmu muusika vastu.
•Julgustada lapsi end muusika kaudu väljendama. 
•Läbi laulmise, liikumise ja  pillimängu arendada lapse viisitaju ning rütmitunnet. 
•Arendada muusikalist mälu läbi  erinevate rütmiliste ja meloodiliste kajamängude. 
•Arendada ansamblilaulu tunnetust (üksteise kuulamine ning ansamblisse sobitumine) 
•Julgustada lapsi esinema nii üksi kui koos teistega, pakkudes erinevaid esinemisvõimalusi.
•Õpetada ning arendada laste muusika kuulamise oskust.
•Arendada  laste muusikalist maitset. 
 
III Õppetöö sisu
 
 
•Rütmitunde ja viisitaju arendamine läbi kajamängude ning ea-ning võimete kohase repertuaari.
•Eesmärgistatud muusika kuulamine. 
•Muusikaline liikumine (laulumängud, loovliikumine). 
•Pillimäng (rütmipillid, meloodiapillid, kehapill)
•Loovuse ja improvisatsiooni kasutamine nii pillimängud kui liikumises.
•Muusikalise tegevuse kaudu luuakse alus nii üksinda kui ka ühiseks musitseerimiseks. 
•Repertuaari valikul arvestatakse selle kunstilisi väärtusi, ea-ja jõukohasust ning laste huvitatust. 
•Tegevuse planeerimisel jälgitakse pühi,  tähtpäevi, aastaaegasid, toetutakse rahvakalendrile. 
•Igal õppeaastal on mitmeid esinemisvõimalusi (jõulukontsert,  kevadkontsert, jõulutund ning hooaja viimane tund koos vanematega).
 
Töövahendid: 
Rütmi-ja meloodiapillid, CD-d ja CD mängija, laulukogumikud, liikumisvahendid, näitvahendid, erinevad metoodilised vahendid
 
 
IV Oodatavad õpitulemused
 
•Läbi laulmise ja pillimängu areneb lapse viisitaju ning rütmitunne.
•Laps oskab oma häält juhtida ja tajub ansamblis laulmist. 
•Laps on võimeline kordama õpetaja poolt esitatud meloodialõiku või rütmikombinatsiooni. 
•Laps on võimeline laulma a capella lastelaulu.
•Lapsel on erinevaid  esinemiskogemusi.
 
 
 
 
 
 
V Hindamine
 
Õppetöö käigus hindeid ei panda. Lapsi pidevalt tunnustades ja julgustades innustab õpetaja neid rohkem pingutama ja  paremaid tulemusi saavutama.   Lapsevanemad saavad oma lapse arengu kohta  tagasisidet õpetajaga suheldes.
 
 
 
 
  
 
 

 

Märts 2020
Tagsi Edasi
E
T
K
N
R
L
P
           
2
3
4
5
6
7
9
11
13
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
Tänane päev Tänane päev   Üritus Üritus
Kullo
01.04.2020 KERAAMIKARINGI KEVADNÄITUS.
18.04.2020 Piibarid tutvustavad rahvapille
21.04.2020 Kullo eelkooli 4-aastaste rühma Mängupäev (õp Annika Talts)
21.04.2020 Kullo eelkooli 4-aastaste rühma Mängupäev (õp Annika Talts)
22.04.2020 Kullo eelkooli 5-aastaste rühm seikleb Hiiu metsas (õp Annika Talts)

Kullo Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass

 

 

 

 

 


TALLINNA HUVIKESKUS "KULLO" | Mustamäe tee 59 | Tel 6646 100 | E-post kullo(ät)kullo.ee

Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass