Kullo
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo Karepa Noortelaager
Kullo
Kullo Lastegalerii
Kullo
Kullo ettevõtlusküla
 
  Font
Kullo
Sisukaart
Kullo
 
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Saada sõbrale
Saada sõbrale
Saada sõbrale
RSS
Sündmuste kalender
Kullo
Kullo Eelkool
Kullo
Kullo Kunst
Kullo
FOTOGRAAFIA
Kullo
Kullo
VIDEO -JA FOTORING
Kullo
Kullo
JOONISTAMINE, TRÜKI- JA ARVUTIGRAAFIKA
Kullo
Kullo
JOONISTAMISE-JA MAALIKURSUS NOORTELE JA TÄISKASVANUTELE
Kullo
Kullo
KERAAMIKA
Kullo
Kullo
KUNSTIRING
Kullo
Kullo
KUNSTISTUUDIO LASTEGALERIIS
Kullo
Kullo
KÄSITÖÖARMASTAJATE HUVIRING
Kullo
Kullo
MAALIMINE, JOONISTAMINE, KLAASIMAAL
Kullo
Kullo
MEISTERDAMINE JA DISAIN
Kullo
Kullo
MEISTERDAMINE JA VOOLIMINE
Kullo
Kullo
MOEKUNST
Kullo
Kullo
SKULPTUUR
Kullo
Kullo
ÕMBLEMINE JA MOOD
Kullo
Kullo Loodus ja mõttemängud
Kullo
Kullo Muusika
Kullo
Kullo Tants
Kullo
Kullo Teater
Kullo
Kullo Tehnika
Kullo
Kullo
Muudatused
Kullo
Tööpakkumised
Kullo
Teenused
Kullo
Õnnitleme
Kullo
Huviringid

Õppekava

Print
 
TALLINNA HUVIKESKUS KULLO
 
Muinasjutu-kunstituba
 
I Üldosa
 
Õppeaja kestvus: 1 õppeaasta
Maht tundides: 4 tundi nädalas – 140 tundi aastas
Õppekeel: eesti
Õppevormid ja meetodid: õppetund
Õppevaldkond: kunst
Dokument lõpetamisel: tunnistus
Muinasjutt on väikelapsele abiks ümbritseva maailma, kaasinimeste ja enese mõistmisel. Muinasjutu keel on rikas, laiendades lapse sõnavara ja keelekasutust. Kuuldud loost ammutab laps just nõnda palju teadmisi kui tema sisemine mina vastu suudab võtta. Äärmuslik inetus ja taevalik kaunidus vastanduvad nagu hea ja kurja igavene võitlus. Kõik see äratab lapses hulgaliselt kujutuspilte ja sisemisi tundmusi, mis omakorda toidavad ja rikastavad lapse fantaasiamaailma.
Huviringis püütakse avastada iga lapse andeid ja võimeid ning arvestatakse nendega. Igas tunnis pannakse rõhku laste loovuse arendamisele ja lapse isiksuse üldisele arengule. Õpikeskkonna oluliseks osaks on pingevaba õhkkond, iga lapse julgustamine ja tunnustamine ning laste omavaheliste sõprussuhete toetamine.
 
II Õppe-ja kasvatustöö eesmärgid
Eesmärgid:
•        Laps hakkab mõistma ümbritsevat maailma, head ja halba nii muinasloos kui päris elus ja otsustab valida hea kasuks.
•        Laps suudab ilma katkestamata muinasjuttu kuulata, tegelastele kaasa elada ning mõista loo tähendust.
LA   Laps oskab küsimustele vastata
•        Laps suudab küsimuste abil lugu ümber jutustada.
•        Laps oskab teistega suhelda ning oma soove ning mõtteid sõnadesse panna.
•        Laps tuleb huviringi hea meelega ning on teistega suheldes sõbralik.
•        Lapse käsi muutub osavamaks, ta omandab õiged töövõtted (kääride- ja pliiatsihoid).
•        Laps õpib vaatlema ja kujutama erinevaid objekte, esemeid ja nähtusi.
•        Laps õpib kasutama ja väljendama oma fantaasiat.
•        Laps teeb iseseisvalt valikuid ja ilmutab algatusvõimet.
•        Laps tutvub erinevate materjalide ja tehnikatega.
•        Laps õpib puhtalt töötama ja kasutab materjale säästlikult.
 
Selleks pöörame tähelepanu järgmistele valdkondadele:
-         Õige ja positiivse enesehinnangu kujundamine.
-         Eetiliste tundmuste süvendamine: ausus, õiglus, headus, julgus, tõde, tagasihoidlikkus.
-         Tunnetada oma kohta (kodus ja huviringis), turvalisustunde tajumine.
-         Süvendada teistega arvestamise oskust ja soovi säilitada enese ümber sõbralik õhkkond.
-         Süvendada suhtlemisoskust ja eneseväljendusoskust. Õpetada väljendama oma tundeid ja arvestama kaaslaste tunnetega.
-         Õpetada tegutsema koos ühise eesmärgi nimel.
-         Arendada kuulamis- ja vaatlusoskust, mõtestatud taju st näha seoseid ja neid seletada.
-         Arendada kõnet ja väljendusoskust.
-         Arendada loovust, kujutlusvõimet ja leidlikkust.
-         Arendada ilumeelt, õpetades nägema ja hindama ilu enda ümber.
-         Äratada huvi erinevate kunstiliikide vastu
 
III Õppetöö sisu
Meie tund koosneb ühisest muinasjutu kuulamisest ja arutelust, sest pärast muinasjutu kuulamist saame oma mõtteid ka teistega jagada.
Seejärel maalime, joonistame, meisterdame või voolime midagi sellest muinasjutust, et lugu veel koduski võiks meelde tuletada.
Mõnikord püüame seda lugu ka mängida või näidelda.
 
Muinasjutu-kunstitoa tegevus hõlmab:
Huvi tekitamist ja süvendamist lastekirjanduse vastu õpetaja poolt etteloetava kuulamise kaudu. Kuulamis- ja jutustamisoskuse arendamist.
Raamatutes esineva kujundimaailma mõistmist ja selle seoseid igapäevaeluga.
Väljendusrikkuse ja illustratsioonide tähelepanemist.
Värvide kasutamist, segamist.
Voolimist plastiliinist ja voolimissavist.
Erinevate materjalide tundmist ja kasutamist: kriidid, siidi- ja nöörpaber, plastiliin, looduslikud materjalid, tekstiilid, paelad, nöörid jne.
Töövahendite kasutamist: pliiatsid, rasvakriidid, käärid, pintslid, voolimispulgad jne.
 
Töövahendid:
Lasteraamatud
Käpik- ja sõrmenukud,  mänguasjad, muinasjututegelased
Muinasjutukohver üllatusega.
Igal lapsel oma värviline padi.
Muinasjututekk, millel istudes lugu kuulatakse
Värvipliiatsid, rasvakriidid, õlipastellid, käärid, liimid, pintslid, voolimispulgad, siidi- ja nöörpaber, plastiliin, voolimissavi, looduslikud materjalid, tekstiilid, paelad, nöörid jne.
Guašš- ja akvarellvärvid, aknavärvid, erinevad paberid.
CD-mängija, CD-d, mõned kostüümielemendid muinasjutu mängimiseks
 
 
 
IV Oodatavad õpitulemused
Laps õpib kuulama ja küsimustele vastama.
Laps õpib lugu ümber jutustama.
Laps õpib end õigesti ja selgesõnaliselt väljendama.
 Oskab rääkida oma mõtetest, ise mõnd lugu välja mõelda ja kaaslastele jutustada.
Lapsed õpivad üksteisega arvestama, omavahel viisakalt ja sõbralikult suhtlema.
Laps omandab esinemisoskuse ja julguse.
Lapsel kujuneb vaatlusoskus ja ilumeel, areneb fantaasia.
Areneb lapse peenmotoorika, silma ja käe koostöö.
Laps oskab kasutada erinevaid kunstimaterjale: värvipliiatseid, kriite, guaššvärve, värvilisi paberid, plastiliini jne. Oskab segada värve, tunneb värviõpetuse algtõdesid, teab millised toonid tekivad erinevate põhivärvide kokkusegamisel, kuidas saab tooni muuta valge ja musta lisamisel.
Laps oskab kasutada erinevaid tööriistu ja vahendeid - kääre, liimi, voolimispulka jne.
Laps oskab kujutada ja voolida loomi, linde ja teisi lihtsamaid loodusobjekte.
Laps oskab mõtelda loovalt, luua teistest erinevat, isikupärast lahendust.
Laps oskab fantaseerida ja välja mõelda, luua pildis või ruumilises objektis omaenda maailma.
Laps on käeliselt osavuselt oma vanuseastme tasemel.
 
V Hindamine
 
Hindamine toimub õppetöö käigus suuliselt, õpilasi kiites, tunnustades ja julgustades. Õpilaste edasijõudmisest saavad vanemad pidevalt teavet lapsi kuulates, nende töid nähes ja õpetajaga vesteldes.
Muinasjutu-kunstitoa õpilaste töid eksponeeritakse ka näitusel Kullo Lastegaleriis, peamaja teise korruse koridoris ja esimese korruse galeriis.
 
 
 

 

Juuli 2020
Tagsi Edasi
E
T
K
N
R
L
P
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Tänane päev Tänane päev   Üritus Üritus
Kullo
11.07.2020 Piibarid esinevad ja osalevad Vergi kalurite päeval
10.08.2020 Tütarlastekoori Ellerhein laululaager Karepal
17.08.2020 Joonistamise ja maalimise kursus osaleb Kullo kõigi kunstiringide näitusel "Päike"
25.11.2020 Piibarite kadrihommik

Kullo Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass

 

 

 

 

 


TALLINNA HUVIKESKUS "KULLO" | Mustamäe tee 59 | Tel 6646 100 | E-post kullo(ät)kullo.ee

Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass